Prace nad rozporządzeniem w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych dobiegają końca. Już teraz wiadomo jednak, że istotną rolę w ich tworzeniu odegrają oceniające zespoły doradcze. Właśnie otworzyliśmy nabór na ekspertów do zespołów, które będą zajmować się oceną czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Na zgłoszenia czekamy do 16 listopada.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego powoła 44 zespoły doradcze, które pracować będą w ramach wszystkich dyscyplin z dziedzin nauk humanistycznych, inżynieryjno-technicznych, medycznych i nauk o zdrowiu, rolniczych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, a także teologicznych.

 

Wykaz czasopism z baz Scopus i Web of Science