20

lutego

2019

Wiceminister Piotr Müller na Uniwersytecie Szczecińskim

Wiceminister Piotr Müller był gościem władz i studentów Uniwersytetu Szczecińskiego. Głównym tematem rozmów ze szczecińskim środowiskiem akademickim były zmiany na uczelni związane z wejściem w życie Konstytucji dla Nauki.

Wiceminister Piotr Müller spotkał się z rektorem Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. Edwardem Włodarczykiem i wyraził swoje uznanie dla kierunku przeprowadzania wewnętrznych reform i sposobu wdrażania ustawowych rozwiązań.

– Przed nami kluczowy etap wdrażania reformy, będącej efektem współpracy całego środowiska akademickiego. To od naszej wspólnej pracy zależy, jak skutecznie będą działały rozwiązania wprowadzone przez Konstytucję dla Nauki. Szczecińskiej społeczności akademickiej gratuluję zaangażowania podczas wdrażania reformy – mówił Piotr Müller.

Ważnym punktem wizyty było spotkanie ze studentami Uniwersytetu Szczecińskiego, Akademii Morskiej i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, zorganizowane przez Samorząd Studencki US. Było ono okazją do rozmowy m.in. o roli studentów w tworzeniu nowej rzeczywistości szczecińskich uczelni, ich wpływie na tworzenie statutów, informatyzację niektórych procesów i przebieg studiów doktoranckich. Minister przekonywał, że reforma pozytywnie wpłynie na jakość kształcenia na polskich uniwersytetach i zwiększy porządek w obszarze organizacji toku studiów.

Oba spotkania były także okazją do rozmowy o możliwościach łączenia się uczelni w federacje, czyli jednej ze zmian wprowadzonych przez Konstytucję dla Nauki, zwiększającej autonomię środowiska akademickiego.