30

czerwca

2018

W Radomiu o Konstytucji dla Nauki

Kierownictwo resortu nauki odbywa liczne spotkania ze środowiskiem akademickim w całej Polsce, w ramach rozmów na temat procedowanej obecnie w Sejmie reformy. Tym razem podsekretarz stanu Piotr Müller spotkał się ze studentami i akademikami w murach Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Uczestnicy pytali wiceministra zwłaszcza o wsparcie, jakie Konstytucja dla Nauki przewiduje dla mniejszych uczelni oraz o wprowadzane zmiany w zakresie oceny działalności naukowej jednostek.

Poparcie uczelni regionalnych i korzystne dla humanistów zasady ewaluacji

Spotkanie było okazją do rozmowy o programach stworzonych z myślą o potrzebach uczelni regionalnych: – Ustawa stwarza szerokie szanse dla uczelni regionalnych. Między innymi z tego powodu poparły nas organizacje zrzeszające średnie i małe uczelnie akademickie, a także uczelnie zawodowe z mniejszych miast –podkreślił wiceminister Piotr Müller.

Akademicy z UTH w Radomiu pytali także o nowe zasady ewaluacji. Do kluczowych zmian należy walka z tzw. punktozą, wsparcie polskich czasopism i prostszy system ocen. Ewaluacji w nowym systemie podlegać będzie działalność naukowa całej uczelni w poszczególnych dyscyplinach.

➡ Więcej informacji w artykule: Nowe zasady ewaluacji do dobra wiadomość dla humanistów

Zrównoważony rozwój i wsparcie finansowe dedykowane uczelniom regionalnym

– Konstytucja dla Nauki wprowadza niespotykany dotąd w historii Polski po 1989 roku system wszechstronnego wsparcia uczelni regionalnych –podkreślał podsekretarz stanu w MNiSW Piotr Müller. -Zasada zrównoważonego rozwoju jest ważna także w rozwoju szkolnictwa wyższego. Reforma ma za zadanie pobudzać do zmian zarówno mniejsze, jak i większe ośrodki akademickie.

Zrównoważony rozwój od początku był jednym z priorytetów Konstytucji dla Nauki. Pod wpływem konsultacji społecznych i licznych spotkań z przedstawicielami środowiska naukowego, MNiSW zadecydowało o przyznaniu dodatkowo ponad 100 milionów złotych na konkurs na Regionalne Inicjatywy Doskonałości. Wprowadzono także zasadę, że każdy z regionów otrzyma gwarantowaną pulę środków finansowych.

➡ Więcej informacji w artykule: Wielka szansa dla uczelni regionalnych

Dwa lata prac nad projektem i liczne poparcia

Resort Jarosława Gowina pracował nad reformą ponad dwa lata, angażując w proces tworzenia ustawy bardzo wiele środowisk akademickich. Zaowocowało to licznymi głosami poparcia dla reformy. Płyną one ze strony studentów i doktorantów (Parlament Studentów RP, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Krajowa Reprezentacja Doktorantów), uczelni akademickich i zawodowych (Sieć Małych i Średnich Publicznych Uczelni Akademickich, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych) od przedsiębiorców (Związek Przedsiębiorców i Pracodawców), a także organizacji pozarządowych (Młodzi dla Polski, Stowarzyszenie Koliber, Fundacja dla Rzeczypospolitej i Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej).

Konstytucja dla Nauki stawia sobie za cel uwolnienie potencjału polskiej nauki, podniesienie pozycji polskich uczelni w rankingach międzynarodowych i wzmocnienie badań naukowych polepszających jakość życia Polaków. Ustawa to także podwyżki dla nauczycieli akademickich, wsparcie i wzmocnienie uczelni regionalnych, podniesienie jakości studiów i stworzenie nowego modelu kształcenia doktorantów – tzw. szkół doktorskich.  Planowany czas wejścia w życie ustawy to 1 października 2018 r.

fot. ZNP w UTH