06

grudnia

2018

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zyska dzięki Konstytucji dla Nauki [sprostowanie]

Ponad 31 mln zł na inwestycje i 12 mln zł na rozwój badań ważnych dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – to nie jedyne korzyści finansowe, jakie przyniosła olsztyńskiej uczelni Konstytucja dla Nauki. Zmniejszenie liczby uniwersytetów i degradacja uczelni regionalnych – to spekulacja dziennikarska napisana na podstawie opinii, które odnosiły się do zupełnie innego projektu reformy szkolnictwa wyższego i nauki i jednocześnie były podważane przez inne analizy.

Artykuł zamieszczony w olsztyńskim wydaniu Gazety Wyborczej, który pojawił się na jej łamach 30 listopada, powstał w oparciu o nieprawdziwe przesłanki. Autorka powołuje się na opinię eksperta Biura Analiz Sejmowych (BAS), która – już w momencie opublikowania w lutym tego roku – była nieaktualna. Odnosiła się bowiem do jednego z projektów Konstytucji dla Nauki, który był ówcześnie w fazie konsultacji.  Rzekoma degradacja, jaka czeka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, nie ma więc pokrycia w faktach. A olsztyńska uczelnia już teraz odczuwa wymierne korzyści z wejścia w życie nowej ustawy.

Wiele rozmów, wiele projektów. Nieaktualna opinia

Prace nad Konstytucją dla Nauki trwały prawie 700 dni. Był to autentyczny dialog ze środowiskiem akademickim. Właśnie dlatego w tym czasie powstało wiele wersji projektu ustawy. Ekspertyzy sejmowe publikowane od lutego do kwietnia 2018 roku analizują projekt ustawy pochodzący z września 2017 roku, który został przekazany do formalnego etapu konsultacji społecznych. Nie odnoszą się więc do rzeczywistych rozwiązań, jakie wprowadza Konstytucja dla Nauki, ale do rozmaitych wariantów poprzednich projektów. Są więc nieaktualne.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wielokrotnie informowało o tym fakcie opinię publiczną – również lokalne wydania Gazety Wyborczej, które w kwietniu tego roku tworzyły artykuły, opierając się właśnie na nieaktualnych opiniach BAS.

Konstytucja dla Nauki – korzystne rozwiązania dla UWM

Nawet bazowanie na nieaktualnych dokumentach nie powinno jednak zwalniać redakcji Gazety Wyborczej z rzetelnego oglądu sytuacji olsztyńskiej uczelni. A ta – dzięki Konstytucji dla Nauki – znacznie się polepszyła.

  • Dodatkowe 31 mln zł na inwestycje

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) otrzymał z MNiSW ponad 31 mln złotych, które przeznaczy na inwestycje. To od uczelni zależy, jak dokładnie wykorzysta dodatkowe środki. Senat uczelni uznał, że przygotowanie programu inwestycyjnego będzie jednym z kluczowych zadań w nadchodzącym roku dla zarządzających uniwersytetem.

  • Innowacyjna żywność wysokiej jakości – badania ważne dla całego regionu

Wsparcie dla olsztyńskiego uniwersytetu to jednak nie tylko pieniądze na inwestycje. Uczelnia dostanie również specjalną dotację na rozwój badań, które są jej znakiem rozpoznawczym. W ramach pilotażowego programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” UWM otrzymał 12 mln złotych na projekt dotyczący innowacyjnej żywności wysokiej jakości. To maksymalna kwota, jaką można było zdobyć w konkursie.

Badania te mają związek nie tylko z wiodącą dziedziną badań prowadzonych w Olsztynie, ale również z ważnym obszarem gospodarczym na Warmii i Mazurach. Wsparcie MNiSW dla tej gałęzi jest więc również wsparciem dla regionu.

  • Olsztyn: 9 mln zł na podwyżki dla nauczycieli akademickich

Podwyżki płacy minimalnej – średnio o 800 zł brutto – obejmą nauczycieli akademickich w całej Polsce. Nie inaczej będzie w Olsztynie. Kwota, jaka zostanie przeznaczona w przyszłym roku na podwyżki dla najmniej zarabiających na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, wyniesie ponad 9 mln złotych. Podwyżkę otrzyma ponad 1200 osób.

To jednak nie koniec. W przyszłym roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczy ponad 916 mln zł na wzrost wynagrodzeń dla wszystkich pracowników uczelni (nie tylko dla nauczycieli akademickich). Każda uczelnia otrzyma na ten cel zwiększoną subwencję (będzie to 7-procentowy wzrost w stosunku do kwoty ze swojego funduszu wynagrodzeń z 2017 roku). O szczegółowym podziale środków – o tym, kto podwyżki dostanie, a kto nie – będą decydowali rektorzy.

Więcej informacji: https://konstytucjadlanauki.gov.pl//sprawy-pracownicze-najczesciej-zadawane-pytania.

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski pozostanie uniwersytetem

– Nie ma żadnych, absolutnie żadnych przesłanek, aby dzisiaj można było mówić, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski nie będzie uniwersytetem – skomentował doniesienia Wyborczej w rozmowie z radiem UWM.FM prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia i studentów UWM w Olsztynie.

Uniwersytet w Olsztynie utrzyma swój status – będzie nadal uczelnią uniwersytecką. Zachowa swoją nazwę nawet w przypadku uzyskania w przyszłej ewaluacji kategorii naukowej, która nie jest wystarczająca do posługiwania się w świetle nowych przepisów nazwą „uniwersytet”.

Uczelnia nie musi więc obawiać się odpływu studentów. Nadal pozostaje wiodącym uniwersytetem w swoim regionie.

Wsparcie dla regionów – fundament nowej ustawy

Konstytucja dla Nauki urzeczywistnia ideę zrównoważonego rozwoju. To uczelnie regionalne kształtują lokalne elity, a przez to również i cały region. Właśnie dlatego nowa ustawa oferuje cały pakiet wsparcia dla uczelni z mniejszych ośrodków akademickich.

  • Regionalne ośrodki z dotacjami

Pod koniec października rozstrzygnięto pilotażowy konkurs w ramach programu „Regionalna inicjatywa doskonałości”. 30 najlepszych uczelni akademickich z różnych regionów Polski otrzymało w sumie ponad 326 mln złotych. Środki – około 12 mln zł – wypłacane będą każdej z nich przez cztery lata. Dystrybucja pieniędzy odbywała się równomiernie. Na potrzeby programy wydzielono 12 regionów. Strumień finansowy popłynie do każdego z nich.

  • Dwa nowe algorytmy finansowe

Dla uczelni akademickich z mniejszych miast przewidziano odrębny algorytm finansowy podziału dotacji, który uwzględnia ich specyfikę. Osobny algorytm finansowy otrzymają również Publiczne Uczelnie Zawodowe (czyli dawne Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe).

  • „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”

Uczelnie zawodowe będą mogły także wziąć udział w konkursie „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”. W jego ramach premiowane zostaną uczelnie, których absolwenci dobrze radzą sobie na rynku pracy. To duże wzmocnienie regionów.

  • Federacje – czyli jak podnieść swój potencjał badawczy

Konstytucja dla Nauki ułatwia tworzenie federacji. Dzięki tej formule uczelnie będą mogły łączyć swój potencjał naukowy i uzyskiwać lepsze oceny w kategoryzacji. Publiczne uczelnie akademickie będą mogły się łączyć między sobą, a także z instytutami badawczymi czy instytutami PAN.