26

września

2018

Trwają zapisy na kolejne spotkania informacyjne z ekspertami MNiSW

Konstytucja dla Nauki zacznie obowiązywać już od 1 października 2018 roku. Poszczególne przepisy będą jednak wchodziły w życie stopniowo. Resort przygotował szeroki program wsparcia dla uczelni we wdrażaniu nowej ustawy, o czym informował wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin w liście skierowanym do rektorów uczelni polskich. Pierwsze spotkania informacyjne już za nami, a zgodnie z zapowiedzią uruchomiliśmy zapisy na kolejne warsztaty z ekspertami MNiSW. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

TERMINY SZKOLEŃ

Kolejne szkolenia odbędą się w dniach:

  • 24-25 X Warszawa (Sprawy dotyczące kształcenia oraz szkoły doktorskie)
  • 22-23 X Warszawa (Ustrój uczelni jej finansowanie i nadzór)
  • 6-7 XI Warszawa
  • 12-13 XI Lublin
  • 14-15 XI Wrocław
  • 19-20 XI Kraków
  • 26-27 XI Gdańsk

 

Aby wziąć udział w spotkaniach, należy wypełnić odpowiedni formularz na konkretny blok tematyczny. Liczba miejsc ograniczona – decyduje więc kolejność zgłoszeń! Zgłoszenia wysłane drogą mailową nie będą uznawane. Ministerstwo zapewnia nocleg dla osób, których miejsce zamieszkania oddalone jest o minimum 50 km od miejsca spotkania (prosimy o odpowiednie zaznaczenie w formularzu zgłoszeniowym, liczba miejsc ograniczona). Ministerstwo nie zwraca kosztów dojazdu na spotkanie.

POPRZEDNIE SZKOLENIA

Informacje o poprzednich spotkaniach: Spotkania informacyjne z ekspertami MNiSW – jak wdrożyć przepisy Konstytucji dla Nauki w swojej uczelni

WSPARCIE WE WDRAŻANIU REFORMY

Prawo o szkolnictwo wyższym i nauce jest pierwszą od lat kompleksową reformą systemu. Zwiększenie autonomii uczelni, a także roli statutów, rewolucja w kształceniu doktorantów i projakościowe zasady ewaluacji działalności naukowej – to największe zmiany, jakie wprowadza Konstytucja dla Nauki. Ze względu na ich skalę Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało pakiet działań wspomagających uczelnie we wdrażaniu nowego prawa:

✔ na bieżąco aktualizujemy materiały na stronie internetowej, w ramach FAQ, czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania – w zakładce „Pytania i odpowiedzi”,
✔ uruchomiliśmy tzw. helpdesk, w ramach którego wskazani przez rektora przedstawiciele uczelni uzyskać mogą odpowiedzi na wątpliwości dotyczące stosowania nowego prawa – wystarczy wysłać wiadomość na adres konstytucjadlanauki@nauka.gov.pl,
✔ wydamy przekrojową publikację „Przewodnik po reformie szkolnictwa wyższego i nauce”,
✔ powołamy zespół monitorujący wdrażanie reformy złożony z przedstawicieli środowiska akademickiego,
✔ przeprowadzimy szkolenia z zakresu nowej ustawy w wybranych miastach w ramach projektu „Liderzy w zarządzaniu uczelnią”.

KONTAKT

W razie pytań dotyczących spotkań informacyjnych – prosimy o kontakt drogą mailową szkoleniaKDN@nauka.gov.pl .