23

sierpień

2019

Szkoły doktorskie: Od kiedy można wydawać decyzje o odmowie przyjęcia do szkoły doktorskiej?

Trwa rekrutacja do szkół doktorskich. Od kiedy podmioty prowadzące szkoły doktorskie mogą wydawać decyzje administracyjne o odmowie przyjęcia do szkoły doktorskiej? Powinno to nastąpić nie wcześniej niż 1 października 2019 r.

Skąd to wynika?

Przepisy regulujące kwestie kształcenia doktorantów (w tym art. 200 ust. 5, który wskazuje na to, że odmowa przyjęcia do szkoły doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej, a od decyzji tej przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy) wchodzą w życie 1 października 2019 roku. Zatem wydanie decyzji o odmowie przyjęcia do szkoły doktorskiej powinno nastąpić nie wcześniej niż 1 października 2019 r.