27

marca

2020

Szkolenie „Wdrożenie systemu POL-on w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce cz. 2”

12 marca w Warszawie odbyło się szkolenie „Wdrożenie systemu POL-on w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce cz. 2”. Szkolenie dotyczyło wdrażania systemów POL-on, PBN i SEDN.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami ze szkolenia.