04

stycznia

2019

Szkolenie dla redaktorów czasopism uczelnianych

Zapraszamy na kolejne z cyklu spotkań informacyjnych na temat poszczególnych aspektów Konstytucji dla Nauki. W dniach 21‒22 stycznia w Krakowie odbędzie się szkolenie dla redaktorów czasopism uczelnianych.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w redakcjach uczelnianych periodyków. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy ruszą w przyszłym tygodniu.

Termin: 21-22 stycznia 2019 r.

Miejsce: Kraków

Dla kogo: dla redaktorów czasopism uczelnianych

Zapisy: w przyszłym tygodniu.

SPOTKANIA INFORMACYJNE W CAŁEJ POLSCE

Cykl szkoleń rozpoczął się jeszcze przed wejściem w życie Konstytucji dla Nauki. We wrześniu na spotkania informacyjne zostali zaproszeni rektorzy, prorektorzy i kanclerze. Od października ruszyły spotkania tematyczne w całej Polsce, w których mogli uczestniczyć wszyscy zainteresowani pracownicy uczelni. Dodatkowo zorganizowaliśmy szkolenia dedykowane – dla rzeczników prasowych i przedstawicieli biur promocji uczelni, dla audytorów uczelnianych, czy też dla przedstawicieli związków zawodowych. Odbyło się blisko 30 spotkań: w Warszawie, Gdańsku, Lublinie, Wrocławiu i Krakowie.

WSPARCIE WE WDRAŻANIU REFORMY

Konstytucja dla Nauki obowiązuje już od 1 października 2018 roku. Poszczególne przepisy będą jednak wchodziły w życie stopniowo. Przygotowaliśmy szeroki program wsparcia dla uczelni we wdrażaniu nowej ustawy. We wrześniu uruchomiliśmy cykl spotkań informacyjnych dla przedstawicieli uczelni. Eksperci MNiSW wyjaśniają na nich najważniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem uczelni po wejściu w życie Konstytucji dla Nauki. W ubiegłym roku spotkania z zakresu kształcenia, szkół doktorskich, ustroju oraz kwestii finansowych uczelni odbyły się w Warszawie, Gdańsku, Lublinie, Wrocławiu i Krakowie. Szczegółowe informacje na temat szkoleń znajdują się w zakładce szkolenia.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, jednak obowiązują limity miejsc. Liczy się kolejność zgłoszeń. Resort pokrywa koszty warsztatów, noclegu (w przypadku osób spoza miejsca szkolenia) oraz wyżywienia. Po stronie uczestników pozostają jedynie koszty podróży.

Materiały z poprzednich szkoleń oraz terminy planowanych można znaleźć w zakładce „Szkolenia„.

Pytania dotyczące szkoleń prosimy przesyłać mailową szkoleniaKDN@nauka.gov.pl.