Spotkania

informacyjne

na temat
wdrażania

Ustawy

Konstytucja dla Nauki jest pierwszą od lat kompleksową zmianą podejścia do badań naukowych, nauczania studentów i zarządzania uczelnią, dlatego skala zmian, jakie idą za nową ustawą, jest ogromna. Resort przygotował szeroki program wsparcia dla uczelni we wdrażaniu nowej ustawy, o czym informował wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin w liście skierowanym do rektorów. Uruchomiliśmy cykl spotkań informacyjnych dla przedstawicieli uczelni, podczas których eksperci MNiSW wyjaśniają najważniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem uczelni po wejściu w życie Konstytucji dla Nauki.

To właśnie tutaj znajdą Państwo informacje o nadchodzących spotkaniach.

 

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, jednak obowiązują limity miejsc. Liczy się kolejność zgłoszeń.  Resort pokrywa koszty warsztatów, noclegu (w przypadku osób spoza miejsca szkolenia) oraz wyżywienia. Po stronie uczestników pozostają jedynie koszty podróży. Więcej szczegółów na temat lokalizacji, a także programu, zostanie podane w terminie późniejszym.

Szkolenie „Wdrożenie systemu POL-on w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce cz. 2”


Prezentujemy poniżej nagrania ze szkolenia, które odbyło się 12 marca 2020 r. w Warszawie. Wobec konieczności odwołania kolejnych spotkań, chcemy zapewnić Państwu dostęp do aktualnych informacji na temat wdrażania systemów POL-on, PBN i SEDN.

Filmy zostały zarejestrowane w trzech blokach tematycznych:

 • System POL-on i sprawozdawczość do GUS, w tym tematy:

  • Moduł Szkoły doktorskie
  • Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora
  • Sprawozdawczość do GUS za 2019
  • Formularz na potrzeby podziału subwencji
 • System POL-on i sprawozdawczość do GUS, w tym tematy:

  • Oświadczenie o zgodności danych za 2019 r.
  • Pytania często zadawane przez użytkowników
 • PBN 2.0 i ewaluacja 2021, w tym tematy:

  • Harmonogram prac
  • Założenia i budowa systemu PBN 2.0
  • Dodawanie publikacji
  • Profil Autora
  • Profil Instytucji – założenia
  • Ewaluacja 2021

Prezentacje ze szkolenia:


Prezentacje prelegentów


Filmy z konferencji:
PREZENTACJE ZE SZKOLEŃ

POL-on dla audytorów

Ewaluacja

Ewaluacja – sloty – slajdy dodatkowe

Oświadczenia

Wsparcie dla Czasopism

Wykazy czasopism

Sprawy dotyczące kształcenia oraz sprawy doktorskie

Działanie systemów informatycznych MNISW (w tym POL-on)

Ustrój uczelni jej finansowanie i nadzór

Szkolenie dla Stowarzyszenia Forum Dziekanatów – prezentacje

Szkolenie dla Stowarzyszenia Forum Dziekanatów 2 – prezentacje

Antykorupcja 

 

TERMINY NAJBLIŻSZYCH SZKOLEŃ

Wkrótce opublikujemy terminy nadchodzących szkoleń.

LINK DO REJESTRACJI

POPRZEDNIE SZKOLENIA

Informacje o poprzednich spotkaniach: Spotkania informacyjne z ekspertami MNiSW – jak wdrożyć przepisy Konstytucji dla Nauki w swojej uczelni

WSPARCIE WE WDRAŻANIU REFORMY

Prawo o szkolnictwo wyższym i nauce jest pierwszą od lat kompleksową reformą systemu. Zwiększenie autonomii uczelni, a także roli statutów, rewolucja w kształceniu doktorantów i projakościowe zasady ewaluacji działalności naukowej – to największe zmiany, jakie wprowadza Konstytucja dla Nauki. Ze względu na ich skalę Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało pakiet działań wspomagających uczelnie we wdrażaniu nowego prawa:

✔ na bieżąco aktualizujemy materiały na stronie internetowej, w ramach FAQ, czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania – w zakładce „Pytania i odpowiedzi”,
✔ uruchomiliśmy tzw. helpdesk, w ramach którego wskazani przez rektora przedstawiciele uczelni uzyskać mogą odpowiedzi na wątpliwości dotyczące stosowania nowego prawa – wystarczy wysłać wiadomość na adres konstytucjadlanauki@nauka.gov.pl,
✔ wydamy przekrojową publikację „Przewodnik po reformie szkolnictwa wyższego i nauce”,
✔ powołamy zespół monitorujący wdrażanie reformy złożony z przedstawicieli środowiska akademickiego,
✔ przeprowadzimy szkolenia z zakresu nowej ustawy w wybranych miastach w ramach projektu „Liderzy w zarządzaniu uczelnią”.

KONTAKT

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące spotkań informacyjnych – prosimy o kontakt drogą mailową szkoleniaKDN@nauka.gov.pl .