13

listopada

2018

Szkolenia dla studentów i doktorantów z zakresu Konstytucji dla Nauki

W październiku ruszył współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt Fundacji Panheri „Konstytucja dla Nauki dla studentów i doktorantów”. Jego głównym celem jest przybliżanie środowisku studentów i doktorantów zmian wprowadzanych przez nową ustawę. W ramach projektu organizowany jest cykl bezpłatnych szkoleń o tematyce bezpośrednio dotykającej problemów środowiska akademickiego.

Szkolenia dla studentów i doktorantów w całej Polsce

Projekt realizowany jest w największych ośrodkach akademickich w Polsce: we Wrocławiu, Toruniu, Lublinie, Zielonej Górze, Łodzi, Krakowie, Warszawie, Opolu, Rzeszowie, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Olsztynie, Poznaniu oraz Szczecinie.

  • Łódź – 13 Listopada – Politechnika Łódzka
  • Wrocław – 13 Listopada – Uniwersytet Przyrodniczy
  • Warszawa – 14 Listopada – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  • Kraków – 15 Listopada – Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Olsztyn – 15 Listopada – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  • Szczecin – 16 Listopada – Uniwersytet Szczeciński
  • Warszawa – 17 Listopada – Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego
  • Gdańsk – 19 Listopada – Uniwersytet Gdański

Dodatkowo uczelnie mogą zgłaszać do organizatorów zapotrzebowanie na przeprowadzenie szkolenia. Aby wziąć udział w szkoleniu należy wybrać swoje miasto i zarejestrować się za pomocą formularza zgłoszeniowego ze strony www.dlanauki.edu.pl.

Jako studenci działający w organizacjach studenckich śledziliśmy projekt ustawy, a także zmiany do niej. Uznaliśmy, że wiedza, którą pozyskaliśmy w tym czasie na pewno przyda się studentom i doktorantom, stąd pomysł na projekt oraz jego zgłoszenie do Ministerstwa. Szkolenia skierowane są do studentów i doktorantów z całej Polski, a w szczególności do ich przedstawicieli w samorządach studenckich oraz doktoranckich, a także organów uczelni. Udział w nich jest bezpłatny. Podczas szkoleń studenci i doktoranci dowiadują się, w jaki sposób mogą współtworzyć nowe akty prawne (takie jak Regulaminy Samorządów Studenckich i Doktoranckich, Funduszu Pomocy Materialnej, Studiów oraz Statutu Uczelni), do których stworzenia obliguje uczelni Konstytucja dla Nauki.

Mateusz Witek, koordynator projektu

Szkolenia są skoncentrowane bezpośrednio na tematyce studentów i doktorantów oraz poruszają kwestie kształcenia, pomocy materialnej, statutów oraz regulaminów samorządów studenckich i doktoranckich. Dodatkowo informują o zmianach związanych z zarządzaniem oraz organizacją uczelni wyższych. Całość projektu finansowana jest ze środków MNiSW zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”.

Szeroki program wsparcia we wdrażaniu Konstytucji dla Nauki 

Ze względu na skalę zmian, jakie wprowadza Konstytucja dla Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego także przygotowało pakiet działań wspomagających uczelnie we wdrażaniu nowego prawa:

✔ na bieżąco aktualizujemy materiały na stronie internetowej – w formie FAQ, czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania – w zakładce „Pytania i odpowiedzi”,
✔ uruchomiliśmy tzw. helpdesk, w ramach którego wskazani przez rektora przedstawiciele uczelni uzyskać mogą odpowiedzi na wątpliwości dotyczące stosowania nowego prawa – wystarczy wysłać wiadomość na adres konstytucjadlanauki@nauka.gov.pl,
✔ powołamy zespół monitorujący wdrażanie reformy złożony z przedstawicieli środowiska akademickiego,
✔ przeprowadzimy szkolenia z zakresu nowej ustawy w wybranych miastach w ramach projektu „Liderzy w zarządzaniu uczelnią”.

Uruchomiliśmy cykl spotkań informacyjnych dla przedstawicieli uczelni, podczas których eksperci MNiSW wyjaśniają najważniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem uczelni po wejściu w życie Konstytucji dla Nauki. W listopadzie spotkania z zakresu kształcenia, ustroju oraz kwestii finansowych uczelni odbędą się w Gdańsku, Lublinie, Wrocławiu i Krakowie. Szczegółowe informacje na temat szkoleń znajdują się w zakładce szkolenia.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, jednak obowiązują limity miejsc. Liczy się kolejność zgłoszeń. Resort pokrywa koszty warsztatów, noclegu (w przypadku osób spoza miejsca szkolenia) oraz wyżywienia. Po stronie uczestników pozostają jedynie koszty podróży. Więcej szczegółów na temat lokalizacji, a także programu, podamy w terminie późniejszym.