18

lutego

2019

Statuty uczelni a ustawa Gowina

Ponad 400 przedstawicieli środowiska akademickiego spotkało się w Łodzi, aby dyskutować o nowych statutach uczelni, które będą obowiązywać już od 1 października 2019 r. To bardzo ważny moment dla szkolnictwa wyższego w Polsce – od nowych wewnętrznych regulacji szkół wyższych będzie zależało, czy uczelnie skorzystają z możliwości oferowanych przez Konstytucję dla Nauki.  Za nami  pierwsza debata z cyklu NKN FORUM, która ma służyć jako platforma do dyskusji na temat kluczowych elementów i możliwych rozwiązań dotyczących wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki.

Nowy statut uczelni – szanse i wyzwania

Chciałbym podziękować środowisku akademickiemu za prace nad wdrażaniem ustawy. Jestem pod wrażeniem, w jaki sposób uczelnie realizują kolejne etapy – powiedział wicepremier, Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Nauka  i szkolnictwo wyższe w Polsce przechodzą głęboką przemianę związaną z wdrażaniem nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Uczelnie zaczynają korzystać z narzędzi prawnych i swobody, jaką w zarządzaniu daje Konstytucja dla Nauki. Tworzenie przez nie własnych struktur, które zostaną zapisane w nowych statutach, jest jednym z najważniejszych założeń wdrażanej reformy.

Nowe statuty na uczelniach oddają w większym stopniu decyzyjność wspólnocie, gwarantują jeszcze większą autonomię i oddają odpowiedzialność za decyzję środowisku akademickiemu – powiedział wiceminister Piotr Müller.

Autonomia organizacyjna, statutowa i finansowa jest obok autonomii programowej gwarantem niezależności uczelni – dodał minister Jarosław Gowin.

NKN Forum, czyli platforma do dyskusji o dobrych praktykach

NKN FORUM to platforma do dyskusji na temat kluczowych elementów i możliwych rozwiązań dotyczących wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki, która powstaje przy udziale przedstawicieli środowiska akademickiego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To narzędzie, dzięki któremu pokażemy i będziemy wspierać dobre praktyki środowiska akademickiego.

Kolejne debaty oprócz kluczowych zagadnień związanych z wdrażaniem ustawy  będą dotyczyć również m.in. realizacji strategii na rzecz doskonałości naukowej, nowoczesnego szkolnictwa wyższego, partnerstwa nauki i biznesu oraz społecznej odpowiedzialności nauki.