05

wrzesień

2018

Spotkania informacyjne z ekspertami MNiSW – jak wdrożyć przepisy Konstytucji dla Nauki w swojej uczelni

Konstytucja dla Nauki zacznie obowiązywać już od 1 października 2018 roku. Poszczególne przepisy będą jednak wchodziły w życie stopniowo. Resort przygotował szeroki program wsparcia dla uczelni we wdrażaniu nowej ustawy, o czym informował wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin w liście skierowanym 9 sierpnia do rektorów. Zgodnie z zapowiedzią uruchamiamy cykl spotkań informacyjnych na temat poszczególnych aspektów ustawy. Spotkania przeznaczone są dla kadry zarządzającej uczelniami – rektorów, prorektorów, kanclerzy i kwestorów. Będą one podzielone na trzy dwudniowe bloki, a każdy z nich będzie prowadzony przez urzędników ministerstwa.

Dla kogo?

Wykłady na temat nowej ustawy przeznaczone są dla wszystkich uczelni – publicznych i niepublicznych. W jednym bloku szkoleniowym może wziąć udział jeden przedstawiciel uczelni. Spotkania przeznaczone są dla kadry zarządzającej (jednocześnie informujemy, że funkcje przedstawicieli uczelni będą weryfikowane). Jeśli na jeden blok tematyczny zapiszą się dwie osoby z danej uczelni, wówczas wstęp na spotkanie będzie miała pierwsza zapisana osoba.

Nocleg i wyżywienie

Spotkania odbywać się będą w centrum Warszawy. Resort pokrywa koszty warsztatów, noclegu i wyżywienia. Po stronie uczestników pozostają jedynie koszty podróży. Więcej szczegółów na temat lokalizacji, a także programu, otrzymają zarejestrowani uczestnicy.

Jak zgłosić swój udział?

Aby wziąć udział w spotkaniach, należy wypełnić odpowiedni formularz na konkretny blok tematyczny. Zapisy zostaną zakończone dzień przed planowanym spotkaniem lub po osiągnięciu limitu dostępnych miejsc. Liczba miejsc ograniczona – decyduje więc kolejność zgłoszeń!

Formularze rejestracyjne

OPIS SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH – TEMATYKA 

Blok I: dwa terminy do wyboru 21-22.09.2018 r. lub 26-27.09.2018 r. w Warszawie
Prowadzenie studiów, sprawy studenckie, szkoły doktorskie
Spotkanie dla prorektorów ds. studenckich
Główne zagadnienia:
– ustrój uczelni i sprawy organizacyjne,
– sprawy pracownicze,
– szkoły doktorskie i sprawy doktorantów,
– sprawy studenckie, stypendia i kredyty studenckie,
– prowadzenie studiów i innych form kształcenia (w tym akredytacje).

Blok II: dwa terminy do wyboru 20-21.09.2018 r. lub 24-25.09.2018 r. w Warszawie Ustrój uczelni, jej finansowanie i nadzór
Spotkanie dla prorektorów ds. finansowych, kanclerzy, kwestorów
Główne zagadnienia:
–  Ustrój uczelni i sprawy organizacyjne (całość)
–  Finansowanie uczelni
–  Sprawy pracownicze (w tym dyscyplinarne)
–  Nadzór nad uczelniami

WSPARCIE WE WDRAŻANIU REFORMY

Prawo o szkolnictwo wyższym i nauce jest pierwszą od lat kompleksową reformą systemu. Zwiększenie autonomii uczelni, a także roli statutów, rewolucja w kształceniu doktorantów i projakościowe zasady ewaluacji działalności naukowej – to największe zmiany, jakie wprowadza Konstytucja dla Nauki. Ze względu na ich skalę Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało pakiet działań wspomagających uczelnie we wdrażaniu nowego prawa:

✔ na bieżąco aktualizujemy materiały na stronie internetowej, w ramach FAQ, czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania – w zakładce „Pytania i odpowiedzi”,
✔ uruchomiliśmy tzw. helpdesk, w ramach którego wskazani przez rektora przedstawiciele uczelni uzyskać mogą odpowiedzi na wątpliwości dotyczące stosowania nowego prawa – wystarczy wysłać wiadomość na adres konstytucjadlanauki@nauka.gov.pl,
✔ we wrześniu wydamy przekrojową publikację „Przewodnik po reformie szkolnictwa wyższego i nauce”,
✔ powołamy zespół monitorujący wdrażanie reformy złożony z przedstawicieli środowiska akademickiego,
✔ przeprowadzimy szkolenia z zakresu nowej ustawy w wybranych miastach w ramach projektu „Liderzy w zarządzaniu uczelnią”.

Wszystkie informacje znajdą Państwo na www.KonstytucjaDlaNauki.gov.pl .

KONTAKT

W razie pytań dotyczących spotkań informacyjnych – prosimy o kontakt drogą mailową szkoleniaKDN@nauka.gov.pl .