02

lipca

2018

Rozmowy o Konstytucji dla Nauki trwają. Tym razem w Lublinie

Harmonogram wdrożeń nowej reformy i szanse na rozwój uczelni regionalnych po wejściu jej w życie – to główne tematy spotkań, jakie odbył w zeszłym tygodniu w Lublinie Piotr Müller, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wiceminister został zaproszony do jednego z najważniejszych ośrodków akademickich przez środowiska studenckie.

Konstytucja Dla Nauki – jak wykorzystać szansę na skok rozwojowy

Wiceszef resortu nauki uczestniczył w posiedzeniu senatu lubelskiego Uniwersytetu Przyrodniczego, a także w spotkaniu kolegium rektorskiego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Piotr Müller odpowiadał na pytania dotyczące między innymi przepisów przejściowych, harmonogramu wdrożeniowego Konstytucji dla Nauki i korzyści, jakie ustawa przyniesie uczelniom regionalnym.

Reforma oprócz tego, że wspiera doskonałość naukową i umacnia autonomię uczelni, zapewnia również zrównoważony rozwój wszystkim uczelniom w różnych częściach kraju. Wraz z Konstytucją dla Nauki Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadza bezprecedensowy w historii Polski po 1989 r. system szerokiego wsparcia uczelni regionalnych. W ramach „Regionalnej Inicjatywy Doskonałości” – te akademickie ośrodki będą otrzymywać dodatkowo rocznie ponad 100 mln zł na badania w swoich najlepszych dyscyplinach naukowych. A wyższe szkoły zawodowe biorące udział w konkursie „Dydaktyczne Inicjatywy Doskonałości” będą otrzymywały premię finansową za najlepsze wyniki monitoringu karier zawodowych absolwentów. To impuls dla regionalnych uczelni do kształcenia w porozumieniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

➡ Więcej informacji w artykule: Wielka szansa dla uczelni regionalnych

Spotkanie otwarte ze studentami

Nie tylko rektorzy zainteresowani są zmianami, jakie wprowadzi nowa ustawa. Parlament Studentów RP, a także samorządy studenckie Politechniki Lubelskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego zorganizowali spotkanie otwarte „Ustawa 2.0 – kompleksowa reforma polskich uczelni”. Podczas debaty wiceminister Müller odpowiadał na pytania zebranych i wyjaśniał, jakie rozwiązania korzystne dla studentów, wprowadza ustawa.

Konstytucja dla Nauki zachowa dotychczas przysługujące przywileje studentów i zapewni stabilny system pomocy materialnej, a także będzie lepiej chroniła ich interesy:

  • Opłaty znane od początku studiów

Uczelnia będzie miała obowiązek ustalenia i przedstawienia wszelkich opłat pobieranych od studentów na cały okres studiów na początku ich trwania. Jeśli coś się zmieni w trakcie studiów, będzie mogła zapłacić nawet 50 tys. złotych kary.

  • Dyplom w terminie

Jeśli szkoła wyższa nie wyda dyplomu w przeciągu trzydziestu dni, wówczas będzie jej groziła kara w wysokości 5 tys. złotych.

  • Student-rodzic będzie miał łatwiej

Władze uczelni będą zobowiązane zapewnić studentce, która jest w ciąży, możliwość indywidualnego toku studiów. Ponadto przez pierwszy rok od przyjścia na świat dziecka zarówno ojciec, jak i matka będą mogli skorzystać z urlopu dziekańskiego lub rektorskiego. Do tej pory zależało to od uznaniowej decyzji. Teraz władze uczelni będą zobligowane, by taki urlop przyznać.

 ➡ Więcej informacji w artykule: Studenci i doktoranci popierają reformę

Fot. Studencka Agencja Fotograficzna, Tomasz Maślona / SAF PL, Tomasz Koryszko

Gowin: Lublin – jedno z najważniejszych miast akademickich w Polsce

To kolejna wizyta przedstawicieli MNiSW w województwie lubelskim. W kwietniu tego roku wicepremier Jarosław Gowin, szef resortu nauki, był z wizytą na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Podpisano wówczas umowę dotyczącą finansowania nowych inwestycji uczelni. Jarosław Gowin podkreślał wtedy, że Lublin jest jednym z najważniejszych miast akademickich w Polsce, a UMCS ma szansę stać się jedną z wiodących uczelni w kraju.

Mimo że ustawa w tym tygodniu będzie głosowana w sejmie, resort nauki nie ustaje w rozmowach z zainteresowanymi. Tylko w ostatnich dniach Jarosław Gowin brał udział w spotkaniach z rektorami uczelni artystycznych i dziekanami wydziałów uniwersytetów artystycznych, a także ze społecznością uczelni krakowskich. Piotr Müller odwiedził z kolei Radom, Trójmiasto i Jelenią Górę.

W pracach nad reformą od początku biorą udział różne środowiska akademickie z różnych typów uczelni. Konkurs na założenia do ustawy, konferencje programowe w ramach Narodowego Kongresu Nauki i trzy tury konsultacji od momentu zaprezentowania pierwszego ministerialnego projektu – to tylko niektóre punkty trwającego ponad dwa lata dialogu ze środowiskiem akademickim.

➡ Więcej informacji  o konsultacjach społecznych w artykule prof. Jarosława Górniaka oraz w harmonogramie prac.