Odpowiedzi

na najczęściej

zadawane

pytania

Reforma, której domagało się od lat środowisko akademickie, stwarza jak najlepsze warunki do rozwoju polskiej nauki, a także kształcenia kadr przyszłości. Jest pierwszą od lat kompleksową zmianą podejścia do badań naukowych, nauczania studentów i zarządzania uczelnią. Skala zmian, jakie idą za nową ustawą, jest ogromna, dlatego też do Ministerstwa Edukacji i Nauki (dawniej: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) spływa sporo pytań o Konstytucję dla Nauki.

Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Materiały będą na bieżąco aktualizowane – dlatego też prosimy regularnie odwiedzać stronę internetową.

KSZTAŁCENIE DOKTORANTÓW

Szkoły doktorskie, stypendia, przepisy przejściowe i tryb eksternistyczny – najważniejsze kwestie w jednym miejscu.

SPRAWY PRACOWNICZE

Wszystko o podwyżkach, kosztach uzyskania przychodów i nowych ścieżkach kariery w jednym miejscu.

Ewaluacja i dyscypliny naukowe

Najważniejsze informacje o ewaluacji jakości działalności naukowej i podziale dyscyplin.

SPRAWY FINANSOWE

Wszystko o stypendiach, pomocy materialnej i sprawach finansowych uczelni.

KSZTAŁCENIE

Pedagogika, prowadzenie studiów i studia podyplomowe – najważniejsze zmiany.

SPRAWY UCZELNI

O likwidacji minimum kadrowego, obowiązkach informacyjnych uczelni, a także wydawaniu dyplomów.

CZASOPISMA I WYDAWNICTWA

Kluczowe informacje o wykazach czasopism i wydawnictw monografii naukowych i konkursie Wsparcie dla czasopism naukowych.

Osoby z niepełnospra- wnością

Stypendia, rozliczanie dotacji Biura Osób Niepełnosprawnych i fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych.

Cudzoziemcy

Najważniejsze kwestie związane z kształceniem cudzoziemców i współpracą międzynarodową.

Podsumowanie zmian

Wierzymy, że wypracowane wspólnie ze środowiskiem akademickim zmiany poprawią polską naukę i szkolnictwo wyższe. Dlatego też zmiany będą wprowadzane w sposób przemyślany i odpowiedzialny.

 • szkoły doktorskie z powszechnym systemem stypendialnym,
 • znaczące podwyżki płac minimalnych dla nauczycieli akademickich,
 • gwarancje praw dla pracowników i studentów,
 • nowe ścieżki kariery akademickiej,
 • ocena badań naukowych w ramach całej uczelni (a nie wydziałów),
 • odejście od „punktozy” – ważniejsza jakość publikacji, a nie ilość,
 • łączenie potencjału dyscyplin naukowych,
 • dodatkowe środki na naukę i szkolnictwo wyższe,
 • skuteczny system finansowania uczelni oraz większa elastyczność w wydatkowaniu,
 • nowy model skutecznego zarządzania uczelniami,
 • zrównoważony rozwój szkolnictwa wyższego w całej Polsce,
 • wsparcie dla Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

Zobacz podsumowanie zmian