18

marca

2019

Przedstawiciele studentów będą doradzać ministerstwu

Za nami pierwsze spotkanie Zespołu doradczego ds. studenckich. Od teraz przedstawiciele studentów – m.in. reprezentanci Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej i komisji branżowych – będą doradzać ministerstwu. Dwunastu działaczy środowiska studenckiego odebrało nominacje z rąk Piotra Müllera, sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Będą oni odpowiedzialni m.in. za projektowanie działań służących upowszechnianiu wśród studentów wiedzy o reformie systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Inicjatywa studentów

Serdecznie gratuluję członkom Zespołu doradczego ds. studenckich. Cieszę się, że impuls do utworzenia go wyszedł ze środowiska studenckiego. Mam nadzieję, że ta działalność będzie także okazją do współpracy między organizacjami studenckimi – powiedział Piotr Müller, wręczając nominacje.

Zespół, który powstał z inicjatywy środowiska studenckiego, zajmie się wyrażaniem opinii w sprawach dotyczących studentów, planowaniem działań upowszechniających wiedzę na temat Konstytucji dla Nauki oraz prezentowaniem możliwości wynikających z nowej ustawy. Członkowie zespołu opracują również rozwiązania służące eliminowaniu problemów i barier związanych z funkcjonowaniem społeczności studenckiej.

Spotkaniu towarzyszyła dyskusja dotycząca pomocy materialnej dla studentów. Członkowie zespołu rozmawiali m.in. na temat tego czy aktualnie system jest sprawiedliwy oraz czy stypendium za najlepsze wyniki w nauce ma charakter motywacyjny. Podjęli również próbę odpowiedzi na pytanie dlaczego studenci nie korzystają z kredytów studenckich. Kwestie związane z pomocą materialną będą również przedmiotem ich późniejszych obrad.

Głos społeczności studentów

Kolejny raz, podobnie jak podczas prac nad nową ustawą, głos studentów będzie słyszalny. Tworzeniem dobrych praktyk na uczelniach zajmą się doświadczeni działacze studenccy reprezentujący różne typy uczelni – od uniwersytetów, przez uczelnie ekonomiczne po politechniki, wywodzący się z różnych środowisk oraz pracujący na rzecz różnych stowarzyszeń. W skład zespołu wchodzą reprezentanci: Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Forum Uczelni Technicznych, Forum Uczelni Niepublicznych, Forum Uniwersytetów Polskich (FUniP), stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej oraz stowarzyszenia Młodzi dla Polski:

 1. Łukasz Rusajczyk – przewodniczący
 2. Mateusz Cisewski,
 3. Alicja Ciszek,
 4. Kamil Giera,
 5. Dawid Adam Krasiński,
 6. Agnieszka Łanska,
 7. Dawid Moryl,
 8. Krzysztof Pszczółka,
 9. Łukasz Rusajczyk,
 10. Patrycja Serafin,
 11. Julia Sobolewska,
 12. Adam Zamczała,
 13. Piotr Znojek;

 

Konstytucja dla studentów

Konstytucja dla Nauki wprowadza nowe rozwiązania w zakresie dodatkowej ochrony praw studenta, umożliwia rekrutację na studia w ramach obszarów i wybór docelowego kierunku studiów po I roku studiów. Nowa ustawa daje także gwarancję stabilności systemu stypendialnego, zapewnia rozwój studiów dualnych i kształcenia praktycznego, a także zachowuje zasadę bezpłatności studiów.