27

listopada

2018

Projekt statutu Rady Doskonałości Naukowej w RGNiSzW i KPN

Rada Doskonałości Naukowej (RDN) to ciało, które będzie działało na rzecz zapewnienia rozwoju kadry naukowej. Docelowo zastąpi Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego powstał właśnie pierwszy projekt statutu rady, który został skierowany do konsultacji.

Pierwszy statut RDN określić ma minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Ma na to czas do końca 2018 roku. Tak wynika z przepisów wprowadzających Konstytucję dla Nauki.

Już teraz powstał projekt tego dokumentu. Został on przesłany do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu Polityki Naukowej, gdzie zostanie poddany analizie i zaopiniowany (zgodnie z 191 ust. 1 ustawy wprowadzającej).

RDN działa na rzecz zapewnienia rozwoju kadry naukowej zgodnie z najwyższymi standardami jakości działalności naukowej wymaganymi do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. W zakresie prowadzonych postępowań pełni funkcję centralnego organu administracji rządowej. RDN docelowo zastąpi Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Pierwsza kadencja rozpocznie się 1 czerwca 2019 roku.

Projekt statutu RDN.