POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, 8-9 GRUDNIA 2016 R.

Współpraca nauki i gospodarki niezbędna jest dla prężnego funkcjonowania państwa poprzez wdrażanie innowacji. Niezwykle ważne jest zdefiniowanie barier utrudniających te relacje. Potrzebne jest też znalezienie odpowiedniej formy wsparcia dla kreowania innowacji, przepływu wiedzy pomiędzy nauką a biznesem, wdrażanie nowinek i przystosowanie odkryć naukowych do wspomagania sektorów gospodarki. Tym właśnie zagadnieniom poświęcili się uczestnicy trzeciej konferencji poprzedzającej Narodowy Kongres Nauki. Konferencja ta odbyła się w dniach 8-9 grudnia 2016 r. na Politechnice Wrocławskiej pod hasłem: „Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności”.

Innowacyjność kluczem rozwoju

Głównym tematem wrocławskiej debaty jest wzrost innowacyjności. By to osiągnąć, niezbędna jest współpraca trzech sektorów: nauki, biznesu oraz administracji. Zdaniem Jarosława Gowina, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, planowany rozwój gospodarczy i technologiczny Polski nie będzie możliwy bez odpowiedniego dofinansowania polskich uczelni oraz instytutów badawczych.

Nauka kamieniem węgielnym gospodarki

„Wyzwaniu planu odpowiedzialnego rozwoju sprawia, że nauka i szkolnictwo wyższe muszą stać się jednym z prawdziwych kamieni węgielnych polskiego społeczeństwa i gospodarki. Wiem, że nakłada to szczególne zobowiązania na rząd, w tym zwłaszcza na ministra nauki i szkolnictwa wyższego” – mówił Jarosław Gowin. – „Bez spełnienia tych zobowiązań ze strony rządzących – przede wszystkim zobowiązania do wzrostu nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe – nie powiedzie się zbudowanie nowoczesnej gospodarki, nowoczesnego społeczeństwa”. Jednocześnie wicepremier ostrzegał przed jednostronnym podejściem do innowacji oraz rozwoju technologicznego. – „Innowacja daje zamożność, budzi ambicje ludzkie, ale stosowana tylko jako mechanizm maksymalizacji zysków szybko doprowadzi do globalnego kryzysu, który może mieć charakter dużo głębszy niż ten z roku 2008” – argumentował.

Miejsce humanistyki i nauk społecznych

Zdaniem ministra nauki odpowiedzią na to są innowacje społeczne oraz włączenie do budowania nowoczesnego otoczenia przedstawicieli nauk humanistycznych. – Tu jest miejsce dla humanistyki i nauk społecznych – mówił Jarosław Gowin. Minister przedstawił koncepcję innowacji inkluzywnych, które uzupełniałyby dynamiczny rozwój technologii. – Przez innowacje inkluzywne rozumie się inicjatywy, które bezpośrednio służą dobru ludzi o niższych dochodach, dobru grup wykluczonych.

Strategia dla nauki i szkolnictwa

Współpraca nauki i biznesu to jeden z priorytetów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obszar ten został uwzględniony również jako jeden z podstawowych filarów strategii dla nauki i szkolnictwa wyższego, prezentowanej w ostatnim czasie przez Jarosława Gowina.

W przeciągu roku MNiSW przygotowało pierwszą ustawę o innowacyjności, która wprowadza nowe ulgi podatkowe oraz reguluje szereg rozwiązań, z których skorzystać mogą przedsiębiorcy oraz naukowcy. Nowym pomysłem MNiSW są również doktoraty wdrożeniowe, które umożliwiają zdobycie stopnia naukowego doktora w zamian za pracę nad konkretnymi wynalazkami. Pomysły te spotkały się z akceptacją zgromadzonego na konferencji grona badaczy i nauczycieli akademickich.

Więcej informacji oraz publikacja pokonferencyjna

www.nkn.gov.pl/konferencja/wroclaw-8-9-grudnia-2016