Ponad rok
przygotowań

Konstytucja dla Nauki to projekt przemyślany i szeroko konsultowany, wypracowany na podstawie najczęściej postulowanych rozwiązań przez ekspertów i środowisko akademickie.

Jest to pierwszy filar Strategii Gowina, obejmujący kluczowe zmiany systemowe w polskiej nauce i szkolnictwie wyższym. Prace nad dokumentem trwają od lutego 2016 roku, a ich efekt zaprezentowany został we wrześniu 2017 roku podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie.

LUTY-CZERWIEC

2016

Konkurs dla środowiska akademickiego - Ustawa 2.0

ETAP KONKURSOWY


Do współtworzenia reformy zostało zaproszone całe środowisko akademickie i naukowe. W konkursie na założenia do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wzięło udział 15 zespołów ekspertów z całej Polski, a trzy najlepsze projekty wyłoniła komisja konkursowa składająca się z naukowców, dydaktyków, ekspertów i przedsiębiorców z całej Polski.

czytaj więcej

WRZESIEŃ

2016

Ogłoszenie Strategii Jarosława Gowina

Po miesiącach intensywnej pracy, ogłoszono strategię rozwoju dla polskich uczelni i nauki. Propozycja zmian i reform ma zagwarantować poprawę kondycji polskich szkół wyższych, podnieść jakość kształcenia oraz zapewnić rozwój nauki. Strategię oparto na trzech podstawowych filarach: Konstytucji dla nauki, Innowacjach dla gospodarki oraz Nauce dla Ciebie.

czytaj więcej

PAŹDZIERNIK

2016

Umiędzynarodowienie

KONFERENCJA NKN W RZESZOWIE

Konferencja inaugurująca prace Narodowego Kongresu Nauki współorganizowana przez Uniwersytet Rzeszowski. Tematem było „Umiędzynarodowienie – szansa i wyzwanie dla polskich uczelni”.

czytaj więcej

LISTOPAD

2016

Rozwój humanistyki

KONFERENCJA NKN W TORUNIU

We współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się druga konferencja w ramach prac NKN, tym razem tematem przewodnim był rozwój humanistyki i nauk społecznych w Polsce.

czytaj więcej

GRUDZIEŃ

2016

Innowacyjność

KONFERENCJA NKN WE WROCŁAWIU

Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności – to temat wrocławskiej konferencji zorganizowanej we współpracy z Politechniką Wrocławską.

czytaj więcej

STYCZEŃ

2017

Kadra naukowo-dydaktyczna

KONFERENCJA NKN W KATOWICACH

Konferencja „Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej” organizowana wspólnie z Uniwersytetem Śląskim i innymi śląskimi uczelniami.

czytaj więcej

luty

2017

Doskonałość naukowa

KONFERENCJA NKN w Poznaniu

Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych. Konferencja współorganizowana przez Uniwersytet Adama Mickiewicza oraz PAN.

czytaj więcej

marzec

2017

Prezentacja konkursowych założeń ustawy

W marcu trzy zespoły eksperckie, które wygrały konkurs „Ustawa 2.0” zaprezentowały swoje projekty założeń do ustawy. Podczas specjalnie poświęconej temu konferencji, środowisko akademickie miało okazję przedyskutować poszczególne pomysły i postulaty zarekomendowane przez ekspertów.

czytaj więcej

marzec

2017

Doskonałość edukacji akademickiej

KONFERENCJA NKN w Lublinie

Konferencja „Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej” organizowana wspólnie z Uniwersytetem Śląskim i innymi śląskimi uczelniami.

czytaj więcej

kwiecień

2017

Modele uczelni

KONFERENCJA NKN w Gdańsku

Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian. Konferencja współorganizowana przez Politechnikę Gdańską.

czytaj więcej

maj

2017

Finansowanie

KONFERENCJA NKN w Łodzi

Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego to temat przedostatniej konferencji współorganizowanej z Politechniką Łódzką oraz Uniwersytetem Łódzkim.

czytaj więcej

czerwiec

2017

Zarządzanie uczelniami

KONFERENCJA NKN w Warszawie

We współpracy z Uniwersytetem Warszawskim odbyła się ostatnia konferencja tematyczna dotycząca ustroju i zarządzania w szkolnictwie wyższym.

czytaj więcej

wrzesień

2017

Projekt Konstytucji Dla Nauki

KONFERENCJA NKN W KRAKOWIE

wrzesień-grudzień

2017

Konsultowanie projektu założeń i przyjmowanie opinii, uwag i stanowisk

konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe

styczeń

2018

Podsumowanie etapu konsultacji

LUTY - KWIECIEŃ

2018

Prace w Radzie Ministrów

sierpień

2018

Podpis Prezydenta RP

PODPIS PREZYDENTA RP

październik

2018

Wejście w życie

Planowane
konsultacje