Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora przed i po 30 kwietnia – co się zmienia?