22

stycznia

2018

PAP: Będzie zastrzyk finansowy dla uczelni regionalnych

Zrównoważony rozwój szkolnictwa wyższego oraz planowane wsparcie uczelni regionalnych w ramach reformy Gowina. W dzisiejszym wywiadzie PAP z Jarosławem Gowinem, wicepremierem i ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, o zakończonym etapie konsultacji społecznych oraz zaktualizowanym projekcie Konstytucji dla Nauki.

Blisko trzy miesiące resort przyjmował uwagi i propozycje zmian do zaprezentowanego podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie projektu ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Zmodyfikowany projekt Konstytucji dla Nauki uwzględnia szereg uwag z konsultacji społecznych i międzyresortowych.

„Będzie zastrzyk finansowy na badania dla uczelni w regionach (…). To jedna z największych zmian wprowadzonych do projektu ustawy w wyniku konsultacji społecznych i międzyresortowych” ‒ mówi Jarosław Gowin w wywiadzie dla PAP. W myśl zasady zrównoważonego rozwoju uczelnie regionalne otrzymają dodatkowo ponad 100 mln zł rocznie na badania. „Zagwarantujemy, żeby te pieniądze były rozłożone równomiernie we wszystkich regionach. Nie chcemy, żeby regiony takie jak Mazowsze – ze względu na Warszawę, czy Małopolska – ze względu na Kraków, trzymały dystans do reszty Polski, która pogrąży się w stagnacji. Przeciwnie. Ta ustawa, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju, otwiera nowe możliwości badań naukowych dla wszystkich województw w Polsce” ‒ mówi Jarosław Gowin.

Cały wywiad dostępny w serwisie PAP: link.