15

luty

2019

Nauczyciele akademiccy zarobią więcej – Ministerstwo Finansów potwierdza interpretację podatkową MNiSW

Przepisy zawarte w Konstytucji dla Nauki są wystarczające do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do całości wynagrodzenia nauczyciela akademickiego. To najważniejszy wniosek płynący z pisma, jakie otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów.

W Konstytucji dla Nauki znalazły się regulacje, które stanowią wprost, że wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego jest działalnością twórczą o indywidualnym charakterze. W związku z tym nauczyciele akademiccy mogą stosować 50-procentowe koszty uzyskania przychodów.

Działalność twórcza w każdym aspekcie pracy nauczyciela akademickiego

Każdy rodzaj aktywności zawodowej nauczycieli akademickich jest związany z tworzeniem utworów (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Pracownik akademicki – przygotowując materiały do zajęć dydaktycznych, sylabusy, wykłady, artykuły naukowe lub monografie – wykonuje działalność twórczą o indywidualnym charakterze.

Intencje MNiSW zawarte w Konstytucji dla Nauki były jednoznaczne, jednak w uczelniach i urzędach skarbowych pojawiły się wątpliwości interpretacyjne dotyczące zakresu czynności nauczyciela akademickiego, które mogą być uznane za działalność twórczą. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kilkukrotnie występowało do Ministerstwa Finansów z prośbą o udzielenie jednolitej wykładni dotyczącej tej kwestii.

MF potwierdza naszą interpretację

Resort finansów prowadzi prace nad interpretacją ogólną w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia uzyskanego z tytułu rozporządzania prawami autorskimi. MNiSW w ramach konsultacji wysłało do resortu finansów stanowisko wyjaśniające potrzebę jednoznacznego rozstrzygnięcia, że całość wynagrodzenia nauczyciela akademickiego niezależnie od rodzaju uczelni, w której pracuje, może być objęta podwyższonymi kosztami przychodów. Ministerstwo Finansów potwierdziło tę wykładnię w oficjalnym piśmie.

Podwyżki płac minimalnych dla nauczycieli akademickich

Nauczyciele akademiccy mogą liczyć co miesiąc na większe wpływy na konto nie tylko przez korzystne rozstrzygnięcia podatkowe, ale również przez podwyżkę pensji minimalnych. Dzięki Konstytucji dla Nauki w styczniu tego roku wynagrodzenie minimalne wzrosło średnio o 800 złotych. Zmianę najbardziej odczuli nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach asystenta, wykładowcy i lektora. Podwyżka w ich przypadku wynosiła ponad 30 procent.