Opinie, stanowiska oraz uwagi można przesyłać:

Pytania i inne sprawy związane z reformą:

Biuletyn specjalny - Konstytucja dla Nauki