23

listopada

2018

Konstytucja dla Nauki – nowa wersja broszury informacyjnej

Kto i od kiedy zostanie objęty podwyżką dla nauczycieli akademickich? Ile wyniesie stypendium dla doktorantów z niepełnosprawnością? Na czym polega stabilizacja zatrudnienia dla pracowników uczelni? Odpowiedzi na te pytania – i wiele innych – znajdują się w opublikowanej właśnie broszurze poświęconej Konstytucji dla Nauki. Zamieściliśmy w niej najważniejsze informacje z punktu widzenia pracowników uczelni, studentów, doktorantów i młodych naukowców, a także doświadczonych badaczy.

Konstytucja dla Nauki stwarza bardzo konkretne możliwości do rozwoju badaczy, dydaktyków i młodych naukowców. Wprowadza mechanizmy projakościowe w kształceniu studentów i w uprawianiu nauki, a także polepsza warunki pracy nauczycieli akademickich. Wiele zależy jednak od samego środowiska naukowego, od tego, w jaki sposób wykorzysta znaczną przestrzeń autonomii, jaką uczelniom oferuje reforma. Aby cały proces przebiegł sprawnie, oddajemy w Państwa ręce narzędzia wspierające zmianę – szkolenia, specjalne biuletyny informacyjne, help desk oraz broszurę, która przedstawia najważniejsze rozwiązania wprowadzone przez ustawę. Niedługo opublikujemy także szczegółowy przewodnik po reformie.

Konstytucja dla Nauki – dialog na każdym etapie

Prace nad reformą prowadzone wspólnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i środowisko akademickie trwały prawie 700 dni. Były to największe konsultacje społeczne w wolnej Polsce. Opublikowanie przepisów w Dzienniku Ustaw nie oznacza końca współpracy. – Na dalszym etapie wdrażania, m.in. przy opracowywaniu aktów wykonawczych, nie zamierzam rezygnować z intensywnego dialogu i współdziałania ze środowiskiem. Ministerstwo zapewni także niezbędne wsparcie w ewolucyjnym, rozłożonym na kilka lat procesie wprowadzania w życie przepisów ustawy – napisał w słowie wstępnym do broszury wicepremier Jarosław Gowin.

Co znajduje się w broszurze?

Broszura została podzielona na części, które poświęcone są zmianom, jakie zajdą w odniesieniu do czterech grup kluczowych dla reformy (pracowników uczelni, studentów, doktorantów, badaczy). Na końcu znajduje się harmonogram wdrażania reformy, który będzie przydatny zwłaszcza dla administracji uczelnianej.

 • Pracownicy uczelni
  • stabilność zatrudnienia
  • podwyżki pensji minimalnych
  • nowe ścieżki kariery akademickiej
 • Studenci
  • realna ochrona praw
  • wyższy poziom kształcenia
 • Doktoranci i młodzi naukowcy
  • stypendia w szkole doktorskiej
  • podniesienie jakości kształcenia
 • Badania naukowe i ewaluacja
  • łączenie dyscyplin
  • jakość badań zamiast punktozy
 • Harmonogram wdrażania reformy – najważniejsze daty

Broszura jako jeden z elementów wsparcia we wdrażaniu

– W Konstytucji dla Nauki widzę przede wszystkim ogromną szansę dla uczelni. Oczywiście jak każda ustawa jest jedynie ramą, którą należy wypełnić treścią. To duże wyzwanie – stwierdził wiceminister Piotr Müller, przewodniczący zespołu ds. wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki.

Pakiet wsparcia dla środowiska akademickiego w kontekście wdrażania ustawy:

W najbliższym czasie opublikujemy także:

 • szczegółowy podręcznik dotyczący wdrażania reformy,
 • obszerny przewodnik po ewaluacji (po publikacji rozporządzenia w sprawie ewaluacji).