01

marzec

2019

I posiedzenie Komisji Ewaluacji Nauki za nami

Czteroletnia kadencja Komisji Ewaluacji Nauki (KEN) właśnie się rozpoczęła. Wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego powołał na członków komisji trzydziestu jeden przedstawicieli poszczególnych dziedzin nauki i sztuki oraz specjalistów od polityki naukowej. Będą odpowiedzialni m.in. za przeprowadzenie ewaluacji jakości działalności naukowej uczelni i instytutów.

Komisja Ewaluacji Nauki to nowy organ ustanowiony przez Konstytucję dla Nauki. Do zadań komisji należy przede wszystkim przeprowadzenie ewaluacji jakości działalności naukowej, która odbędzie się w 2021 roku. Oprócz ewaluacji jednostek naukowych KEN zajmie się również ewaluacją kształcenia w szkołach doktorskich.

KEN będzie również odpowiedzialne za:

 • przygotowanie projektów wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych;
 • przedstawianie ministrowi propozycji kategorii naukowych dla podmiotów poddanych ewaluacji;
 • sporządzanie opinii i ocen w sprawach określonych przez ministra lub z własnej inicjatywy;
 • sporządzanie analiz w zakresie ewaluacji jakości działalności naukowej i jakości kształcenia w szkołach doktorskich;
 • współpracę z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się ewaluacją jakości działalności naukowej.

Komisja Ewaluacji Nauki – jaki skład

W skład KEN wchodzi po trzech przedstawicieli poszczególnych dziedzin naukii sztuki, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze i instytuty międzynarodowe. Do komisji weszło także siedem osób z doświadczeniem w zakresie polityki naukowej, wskazanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

1 marca 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie KEN w składzie:

 1. Dominik Antonowicz;
 2. Janusz Bujnicki;
 3. Mikołaj Czajkowski;
 4. Urszula Gawlik-Dziki;
 5. Zygfryd Glaeser;
 6. Marcin Hintz;
 7. Robert Hołyst;
 8. Stefan Jackowski;
 9. Joanna Jurewicz;
 10. Zbigniew Kąkol;
 11. Przemysław Korytkowski;
 12. Emanuel Kulczycki;
 13. Alicja Majewska;
 14. Monika Mitera;
 15. Rafał Molencki;
 16. Edward Nęcka;
 17. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska;
 18. Maciej Ogorzałek;
 19. Jan Pomorski;
 20. Rafał Prostak;
 21. Piotr Pruszczyk;
 22. Katarzyna Ropka-Molik;
 23. Lucyna Rotter;
 24. Błażej Skoczeń – przewodniczący;
 25. Michał Sławecki;
 26. Bożena Suchocka-Kozakiewicz;
 27. Andrzej Tejchman-Konarzewski;
 28. Aleksander Welfe;
 29. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska;
 30. Anna Zellma;
 31. Michał Żmijewski.