09

sierpnia

2018

Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik

Już niebawem oddamy w Państwa ręce zaktualizowaną wersję przewodnika dotyczącego zmian w zasadach ewaluacji jakości działalności naukowej. Znajdą się w niej informacje na temat istoty ewaluacji, powodów zmian dotychczasowego, a także ogólnych i szczegółowych zasad nowego systemu ewaluacji.