18

grudnia

2020

Demonstracyjna wersja aplikacji SEDN już dostępna!

Grafika z napisem SEDN - system ewaluacji dorobku naukowego.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym udostępniło wersję demonstracyjną aplikacji SEDN – narzędzia do obsługi procesu ewaluacji jakości działalności naukowej podmiotów.

O SEDN

Aplikacja SEDN jest częścią Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on. Pierwszymi jej użytkownikami będą Administratorzy podmiotów ewaluowanych, którzy posiadają role administratorskie w systemie POL-on (Inst_Adm, Inst_Nauk_Adm). Dzięki temu już teraz będą mieć możliwość zakładania kont kolejnym użytkownikom aplikacji i nadawania im ról Kierowników, Koordynatorów i Obserwatorów zgodnie z ich uprawnieniami. Podczas nadawania ról należy zwrócić szczególną uwagę na uprawnienia do przetwarzania danych osobowych pracowników podmiotów, które będą dostępne dla wszystkich instytucjonalnych użytkowników SEDN. Odpowiedzialność zweryfikowania uprawnień należy do Administratorów podmiotu. Szczegóły znajdują się w zakładce Role i Uprawnienia.

Aktualizacje i nowe funkcjonalności

W systemie obecnie widoczne są dane produkcyjne z systemu POL-on, w tym z aplikacji PBN według stanu na 9 grudnia 2020 r. Kolejne aktualizacje planuje się wprowadzać w nieregularnych odstępach czasu; docelowo – co dobę. OPI-PIB będzie informować o tym na stronie internetowej, w zakładce Aktualności SEDN.

Do stycznia 2022 r. wersja demonstracyjna aplikacji SEDN będzie sukcesywnie rozbudowywana o nowe funkcjonalności. Wtedy również oddamy w Państwa ręce wersję produkcyjną aplikacji.

Zachęcamy do śledzenia strony Centrum Pomocy SEDN. W przypadku pytań technicznych, wątpliwości oraz sugestii co do kierunku rozwoju aplikacji SEDN prosimy o kontakt z Helpdesk OPI PIB.