01

wrzesień

2017

Umiędzynarodowienie

Konferencja inaugurująca prace Narodowego Kongresu Nauki współorganizowana przez Uniwersytet Rzeszowski. Tematem było „Umiędzynarodowienie – szansa i wyzwanie dla polskich uczelni”.

czytaj więcej