We współpracy z Uniwersytetem Warszawskim odbyła się ostatnia konferencja tematyczna dotycząca ustroju i zarządzania w szkolnictwie wyższym.

czytaj więcej

Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego to temat przedostatniej konferencji współorganizowanej z Politechniką Łódzką oraz Uniwersytetem Łódzkim.

czytaj więcej

Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian. Konferencja współorganizowana przez Politechnikę Gdańską.

czytaj więcej

Konferencja „Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej” organizowana wspólnie z Uniwersytetem Śląskim i innymi śląskimi uczelniami.

czytaj więcej