10

października

2019

Co zrobiliśmy przez 4 lata w MNiSW?

Konstytucja dla Nauki, czyli kompleksowa reforma szkolnictwa wyższego i nauki, podwyżki dla nauczycieli akademickich i rewolucja w kształceniu doktorantów; ustawy o innowacyjności ułatwiające prowadzenie działalności B+R; programy popularyzujące…

Czytaj więcej

03

października

2019

Rok akademicki 2019/20 – kluczowe zmiany wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Uczelnie przyjęły już nowe statuty, a więc najważniejsze dokumenty stanowiące podstawę ich funkcjonowania; w większości rektorzy nadali także regulaminy organizacyjne. Nowe regulaminy studiów, szkół doktorskich, świadczeń dla…

Czytaj więcej

27

września

2019

Stypendium socjalne: ważne informacje dotyczące zaświadczeń z OPS

Student o niskim dochodzie na osobę w rodzinie, który ubiega się o stypendium socjalne, dołącza do wniosku o przyznanie tego stypendium zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej. W związku z licznymi pytaniami…

Czytaj więcej

03

września

2019

Wykaz czasopism – jak powstawał (punktacja w poszczególnych etapach)

W jaki sposób ustalano punktację czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych? W uzupełnieniu do wcześniej opublikowanych informacji załączamy dokumenty zawierające propozycje przedstawione przez zespoły doradcze właściwe dla poszczególnych…

Czytaj więcej

29

sierpnia

2019

Tłumaczenie nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych na język angielski

Przedstawiamy tłumaczenie na język angielski „Klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych”. Nasza propozycja ma pomóc uczelniom i badaczom, składać wnioski o granty, a także zatrudniać cudzoziemców. Klasyfikacja jest…

Czytaj więcej

28

sierpnia

2019

Nauczyciele akademiccy mogą stosować 50% kosztów uzyskania przychodów od całości wynagrodzenia

W art. 116 ust. 7 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w sposób jasny i precyzyjny określono, że wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego jest działalnością twórczą o indywidualnym charakterze. Zatem…

Czytaj więcej

23

sierpnia

2019

Szkoły doktorskie: Od kiedy można wydawać decyzje o odmowie przyjęcia do szkoły doktorskiej?

Trwa rekrutacja do szkół doktorskich. Od kiedy podmioty prowadzące szkoły doktorskie mogą wydawać decyzje administracyjne o odmowie przyjęcia do szkoły doktorskiej? Powinno to nastąpić nie wcześniej niż 1 października 2019…

Czytaj więcej

31

lipca

2019

Koniec z punktozą. Nowy wykaz czasopism już jest!

Prawie 31 tysięcy – tyle pozycji liczy nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Niemal połowa spośród nich to czasopisma humanistyczne. Wykaz powstawał blisko rok…

Czytaj więcej

22

lipca

2019

Wydawnictwa naukowe – jak ubiegać się o włączenie do wykazu?

Wydawnictwa naukowe, które nie znalazły się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, mogą do 15 września ubiegać się o umieszczenie na liście ministerialnej. Zgłoszenia w tej sprawie należy składać przez system…

Czytaj więcej

25

czerwca

2019

Studiujesz pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną? Przeczytaj tę informację!

Od 1 października 2019 r. zmianie uległ system kształcenia nauczycieli przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Kształcenie to można rozpocząć na jednolitych studiach magisterskich na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”.…

Czytaj więcej