22

stycznia

2020

Analiza nowych statutów uczelni

Na wiosnę zostaną wybrane nowe władze na uczelniach (kadencja 2020-2023). W związku z tym rekomendujemy sprawdzenie przez uczelnie przyjętych zapisów statutów dot. wyborów. Weryfikacja pomoże uniknąć wątpliwości co do prawidłowego…

Czytaj więcej

20

grudnia

2019

Nowe wykazy czasopism i wydawnictw już opublikowane

Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych obejmuje 30404 czasopisma naukowe – to wzrost o 1373 pozycje w stosunku do wykazu opublikowanego pod koniec lipca. Natomiast w nowym wykazie wydawnictw publikujących…

Czytaj więcej

27

listopada

2019

Informacja w sprawie kierunków o takiej samej nazwie

Nowe rozwiązania w zakresie kierunków studiów wynikające z Konstytucji dla Nauki dopuszczają możliwość prowadzenia w siedzibie uczelni tylko jednego kierunku studiów o takiej samej nazwie na tym samym poziomie i profilu.…

Czytaj więcej

15

listopada

2019

PAP: Gowin o celach MNiSW: dydaktyka, reformy PAN, udział w programach europejskich

Wspieranie na uczelniach dydaktyki na wysokim poziomie, przygotowanie ustawy o PAN, a także zwiększanie polskiego udziału w programie ramowym Horyzont Europa to najważniejsze cele ministerstwa nauki w nowej kadencji – powiedział…

Czytaj więcej

10

października

2019

Co zrobiliśmy przez 4 lata w MNiSW?

Konstytucja dla Nauki, czyli kompleksowa reforma szkolnictwa wyższego i nauki, podwyżki dla nauczycieli akademickich i rewolucja w kształceniu doktorantów; ustawy o innowacyjności ułatwiające prowadzenie działalności B+R; programy popularyzujące…

Czytaj więcej

03

października

2019

Rok akademicki 2019/20 – kluczowe zmiany wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Uczelnie przyjęły już nowe statuty, a więc najważniejsze dokumenty stanowiące podstawę ich funkcjonowania; w większości rektorzy nadali także regulaminy organizacyjne. Nowe regulaminy studiów, szkół doktorskich, świadczeń dla…

Czytaj więcej

27

września

2019

Stypendium socjalne: ważne informacje dotyczące zaświadczeń z OPS

Student o niskim dochodzie na osobę w rodzinie, który ubiega się o stypendium socjalne, dołącza do wniosku o przyznanie tego stypendium zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej. W związku z licznymi pytaniami…

Czytaj więcej

03

września

2019

Wykaz czasopism – jak powstawał (punktacja w poszczególnych etapach)

W jaki sposób ustalano punktację czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych? W uzupełnieniu do wcześniej opublikowanych informacji załączamy dokumenty zawierające propozycje przedstawione przez zespoły doradcze właściwe dla poszczególnych…

Czytaj więcej

29

sierpnia

2019

Tłumaczenie nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych na język angielski

Przedstawiamy tłumaczenie na język angielski „Klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych”. Nasza propozycja ma pomóc uczelniom i badaczom, składać wnioski o granty, a także zatrudniać cudzoziemców. Klasyfikacja jest…

Czytaj więcej

28

sierpnia

2019

Nauczyciele akademiccy mogą stosować 50% kosztów uzyskania przychodów od całości wynagrodzenia

W art. 116 ust. 7 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w sposób jasny i precyzyjny określono, że wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego jest działalnością twórczą o indywidualnym charakterze. Zatem…

Czytaj więcej