06

maja

2019

Podział subwencji dla uczelni i instytutów wg nowego algorytmu. MNiSW rozdzieliło ponad 13,3 mld zł

Jedna subwencja zamiast wielu dotacji, większa elastyczność w wydatkowaniu środków i ochronny tunel finansowy, który zapewnia uczelniom stabilność finansową – to tylko podstawowe informacje na temat podziału pieniędzy wynikającego z nowego…

Czytaj więcej

30

kwietnia

2019

Kształcenie nauczycieli przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej od 2019/2020 – ważne informacje

Od przyszłego roku akademickiego w kwestii kształcenia nauczycieli przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej zajdzie wiele zmian. Co trzeba wiedzieć na ten temat? Najważniejsze informacje zebraliśmy w jednym miejscu.…

Czytaj więcej

30

kwietnia

2019

Nawet do 5390 zł miesięcznie dla wybitnych młodych naukowców w 2019

Już od 2 maja można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Nabór potrwa do 31 maja 2019 r.…

Czytaj więcej

18

kwietnia

2019

Pierwsze regulaminy szkół doktorskich i studiów – kiedy mają być uchwalone?

Pierwsze regulaminy szkół doktorskich, a także regulaminy studiów dostosowane do nowych regulacji wynikających z Konstytucji dla Nauki nie muszą być uchwalone 5 miesięcy przed 1 października 2019 roku. Warunek…

Czytaj więcej

18

kwietnia

2019

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora przed i po 30 kwietnia – co się zmienia?

Jeszcze do 30 kwietnia 2019 roku doktoranci, którzy zaczęli studia trzeciego stopnia przed rokiem akademickim 2019/20, mogą otworzyć przewód doktorski na starych zasadach. Jeśli tego nie zrobią, będą mogli…

Czytaj więcej

15

kwietnia

2019

Wybory do Rady Doskonałości Naukowej – głosować można do 30 kwietnia

Wybory członków Rady Doskonałości Naukowej już trwają. Na kandydatów głosować można od 12 do 30 kwietnia poprzez elektroniczny system wyborczy RDN. Rada jest nowym organem działającym na rzecz…

Czytaj więcej

09

kwietnia

2019

Kolejne zobowiązanie zrealizowane! Prawie 3 mld zł w obligacjach już w uczelniach.

Niemal 140 uczelni otrzymało właśnie 2,9 miliarda zł w obligacjach skarbowych. Pieniądze z wykupu obligacji będą mogły być przeznaczone na inwestycje lub na spłatę kredytów inwestycyjnych. To kolejne finansowe…

Czytaj więcej

05

kwietnia

2019

Przyporządkowanie kierunków prowadzonych studiów do dyscyplin z nowej klasyfikacji

Na podstawie art. 214 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawa wprowadzająca) uczelnie w terminie…

Czytaj więcej

27

marca

2019

Pierwszy konkurs w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

Startuje pierwszy konkurs w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, jednego z najważniejszych aspektów Konstytucji dla Nauki. Jego celem jest wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć…

Czytaj więcej

22

marca

2019

Praca nauczyciela akademickiego jest pracą twórczą. Potwierdza to interpretacja indywidualna skarbówki

Nauczyciel akademicki jest twórcą i może zastosować 50-procentowe koszty uzyskania przychodów do całego wynagrodzenia. Tak brzmi najważniejszy wniosek z wydanej właśnie przez Krajową Informację Skarbową interpretacji indywidualnej. To kolejne potwierdzenie…

Czytaj więcej