03

września

2019

Wykaz czasopism – jak powstawał (punktacja w poszczególnych etapach)

W jaki sposób ustalano punktację czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych? W uzupełnieniu do wcześniej opublikowanych informacji załączamy dokumenty zawierające propozycje przedstawione przez zespoły doradcze właściwe dla poszczególnych…

Czytaj więcej

29

sierpnia

2019

Tłumaczenie nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych na język angielski

Przedstawiamy tłumaczenie na język angielski „Klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych”. Nasza propozycja ma pomóc uczelniom i badaczom, składać wnioski o granty, a także zatrudniać cudzoziemców. Klasyfikacja jest…

Czytaj więcej

28

sierpnia

2019

Nauczyciele akademiccy mogą stosować 50% kosztów uzyskania przychodów od całości wynagrodzenia

W art. 116 ust. 7 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w sposób jasny i precyzyjny określono, że wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego jest działalnością twórczą o indywidualnym charakterze. Zatem…

Czytaj więcej

23

sierpnia

2019

Szkoły doktorskie: Od kiedy można wydawać decyzje o odmowie przyjęcia do szkoły doktorskiej?

Trwa rekrutacja do szkół doktorskich. Od kiedy podmioty prowadzące szkoły doktorskie mogą wydawać decyzje administracyjne o odmowie przyjęcia do szkoły doktorskiej? Powinno to nastąpić nie wcześniej niż 1 października 2019…

Czytaj więcej

31

lipca

2019

Koniec z punktozą. Nowy wykaz czasopism już jest!

Prawie 31 tysięcy – tyle pozycji liczy nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Niemal połowa spośród nich to czasopisma humanistyczne. Wykaz powstawał blisko rok…

Czytaj więcej

22

lipca

2019

Wydawnictwa naukowe – jak ubiegać się o włączenie do wykazu?

Wydawnictwa naukowe, które nie znalazły się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, mogą do 15 września ubiegać się o umieszczenie na liście ministerialnej. Zgłoszenia w tej sprawie należy składać przez system…

Czytaj więcej

25

czerwca

2019

Studiujesz pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną? Przeczytaj tę informację!

Od 1 października 2019 r. zmianie ulega system kształcenia nauczycieli przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Kształcenie to będzie można rozpocząć na jednolitych studiach magisterskich na kierunku „pedagogika przedszkolna…

Czytaj więcej

19

czerwca

2019

Ponad 105 mln zł dla uczelni w ramach zwiększenia lub korekty subwencji

12 politechnik, 9 uniwersytetów, 6 uniwersytetów przymiotnikowych i uczelnie zawodowe – między innymi do nich trafią dodatkowe pieniądze w ramach subwencji obliczanej na podstawie nowego algorytmu wynikającego z Konstytucji…

Czytaj więcej

14

czerwca

2019

Wiceminister Piotr Müller rzecznikiem rządu

Piotr Müller, sekretarz stanu w MNiSW, zakończył pracę w resorcie nauki. Zajmował się koordynacją zadań związanych ze szkolnictwem wyższym, w tym nadzorem nad uczelniami. Jest współtwórcą Konstytucji dla Nauki,…

Czytaj więcej

04

czerwca

2019

Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej powołany

Rozpoczęcie działalności przez Radę Doskonałości Naukowej jest kolejnym ważnym etapem wdrażania Konstytucji dla Nauki, która obejmuje reformę systemu awansu naukowego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin,…

Czytaj więcej