22

lipca

2019

Wydawnictwa naukowe – jak ubiegać się o włączenie do wykazu?

Wydawnictwa naukowe, które nie znalazły się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, mogą do 15 września ubiegać się o umieszczenie na liście ministerialnej. Zgłoszenia w tej sprawie należy składać przez system…

Czytaj więcej

25

czerwca

2019

Studiujesz pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną? Przeczytaj tę informację!

Od 1 października 2019 r. zmianie ulega system kształcenia nauczycieli przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Kształcenie to będzie można rozpocząć na jednolitych studiach magisterskich na kierunku „pedagogika przedszkolna…

Czytaj więcej

19

czerwca

2019

Ponad 105 mln zł dla uczelni w ramach zwiększenia lub korekty subwencji

12 politechnik, 9 uniwersytetów, 6 uniwersytetów przymiotnikowych i uczelnie zawodowe – między innymi do nich trafią dodatkowe pieniądze w ramach subwencji obliczanej na podstawie nowego algorytmu wynikającego z Konstytucji…

Czytaj więcej

14

czerwca

2019

Wiceminister Piotr Müller rzecznikiem rządu

Piotr Müller, sekretarz stanu w MNiSW, zakończył pracę w resorcie nauki. Zajmował się koordynacją zadań związanych ze szkolnictwem wyższym, w tym nadzorem nad uczelniami. Jest współtwórcą Konstytucji dla Nauki,…

Czytaj więcej

04

czerwca

2019

Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej powołany

Rozpoczęcie działalności przez Radę Doskonałości Naukowej jest kolejnym ważnym etapem wdrażania Konstytucji dla Nauki, która obejmuje reformę systemu awansu naukowego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin,…

Czytaj więcej

29

maja

2019

Międzynarodowi eksperci powołani. Kto wybierze polskie uczelnie badawcze?

15 wybitnych ekspertów z uznanych zagranicznych ośrodków akademickich wyłoni polskie uczelnie badawcze. Minister nauki i szkolnictwa wyższego powołał właśnie międzynarodowy zespół do spraw oceny wniosków w pierwszym konkursie…

Czytaj więcej

29

maja

2019

Stanowisko w sprawie określania w programie studiów łącznej liczby punktów ECTS

  Stanowisko w sprawie określania w programie studiów łącznej liczby punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób…

Czytaj więcej

24

maja

2019

Wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej – już są!

141 – tyle osób zasiądzie w Radzie Doskonałości Naukowej (RDN) pierwszej kadencji. Wyboru członków do rady – nowego organu działającego na rzecz rozwoju kadry naukowej – dokonało…

Czytaj więcej

23

maja

2019

O kształceniu podczas kolejnej debaty z cyklu NKN Forum

Przedstawiciele świata nauki, studenci i doktoranci spotkali się w murach Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, by dyskutować na temat kształcenia. To już kolejna debata z cyklu NKN Forum, czyli projektu, który wspomaga…

Czytaj więcej

06

maja

2019

Podział subwencji dla uczelni i instytutów wg nowego algorytmu. MNiSW rozdzieliło ponad 13,3 mld zł

Jedna subwencja zamiast wielu dotacji, większa elastyczność w wydatkowaniu środków i ochronny tunel finansowy, który zapewnia uczelniom stabilność finansową – to tylko podstawowe informacje na temat podziału pieniędzy wynikającego z nowego…

Czytaj więcej