W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), spełniając obowiązek informacyjny informujemy:

Administrator danych osobowych i jego dane kontaktowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa
sekretariat.bm@nauka.gov.pl

Inspektor ochrony danych

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ministerstwie możesz się skontaktować mailowo, przesyłając informacje na adres iod@mnisw.gov.pl

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z dystrybucją biuletynu informacyjnego MNiSW. Robimy to na podstawie zgody osoby zapisującej się do subskrybowania biuletynu specjalnego MNiSW.

Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres subskrybowania biuletynu specjalnego MNiSW.

Prawo dostępu do danych osobowych

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Z ww. żądaniami możesz wystąpić do administratora danych w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnie (o ile innymi sposobami będzie możliwe potwierdzenie Twojej tożsamości).

Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Posiadasz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w każdym czasie. Zgodę możesz wycofać w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnie (o ile innymi sposobami będzie możliwe potwierdzenie Twojej tożsamości).

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Możesz to zrobić, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Wymóg podania danych osobowych Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania biuletynu specjalnego MNiSW.