20

marca

2018

Apel Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Parlamentu i Rządu RP

Wczoraj RGNiSW wystosowała apel do Parlamentu i Rządu Rzeczpospolitej Polskiej o zdecydowane zwiększenie finansowania polskiej nauki i szkolnictwa wyższego oraz opracowanie planu dochodzenia do unijnej średniej nakładów.

W piśmie czytamy m.in., że „polskie środowisko akademickie jest dobrze przygotowane do skuteczniejszego zaangażowania nauki i szkolnictwa wyższego w proces rozwoju kraju, a także do zwiększenia wkładu polskiej nauki do dorobku światowego. By te cele osiągnąć, należy koniecznie spełnić dwa warunki. Pierwszym jest zapewnienie szerokiej autonomii działania – co uwzględnia projekt Ustawy 2.0. Drugim warunkiem jest zapewnienie odpowiednich warunków finansowych”.

Rada Główna w swoim apelu podkreśla, że wydatki ponoszone w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego stanowią bardzo opłacalną inwestycję. Badania dowodzą bowiem, że każda złotówka zainwestowana przez polski budżet w naukę i szkolnictwo wyższe generuje 5 zł zwrotu. „Nie marnujmy więcej czasu; beneficjentem tej inwestycji będą kolejne pokolenia Polaków” – apeluje RGNiSW.

Cały tekst dostępny tutaj.