31

lipiec

2019

Koniec z punktozą. Nowy wykaz czasopism już jest!

Prawie 31 tysięcy – tyle pozycji liczy nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Niemal…

Czytaj więcej

22

lipiec

2019

Wydawnictwa naukowe – jak ubiegać się o włączenie do wykazu?

Wydawnictwa naukowe, które nie znalazły się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, mogą do 15 września ubiegać…

Czytaj więcej

25

czerwiec

2019

Studiujesz pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną? Przeczytaj tę informację!

Od 1 października 2019 r. zmianie uległ system kształcenia nauczycieli przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Kształcenie…

Czytaj więcej

19

czerwiec

2019

Ponad 105 mln zł dla uczelni w ramach zwiększenia lub korekty subwencji

12 politechnik, 9 uniwersytetów, 6 uniwersytetów przymiotnikowych i uczelnie zawodowe – między innymi do nich trafią dodatkowe…

Czytaj więcej

14

czerwiec

2019

Wiceminister Piotr Müller rzecznikiem rządu

Piotr Müller, sekretarz stanu w MNiSW, zakończył pracę w resorcie nauki. Zajmował się koordynacją zadań związanych ze szkolnictwem…

Czytaj więcej

04

czerwiec

2019

Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej powołany

Rozpoczęcie działalności przez Radę Doskonałości Naukowej jest kolejnym ważnym etapem wdrażania Konstytucji dla Nauki, która obejmuje reformę…

Czytaj więcej

29

maj

2019

Międzynarodowi eksperci powołani. Kto wybierze polskie uczelnie badawcze?

15 wybitnych ekspertów z uznanych zagranicznych ośrodków akademickich wyłoni polskie uczelnie badawcze. Minister nauki i szkolnictwa wyższego…

Czytaj więcej