03

września

2019

Wykaz czasopism – jak powstawał (punktacja w poszczególnych etapach)

W jaki sposób ustalano punktację czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych? W uzupełnieniu do wcześniej opublikowanych informacji załączamy…

Czytaj więcej

29

sierpnia

2019

Tłumaczenie nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych na język angielski

Przedstawiamy tłumaczenie na język angielski „Klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych”. Nasza propozycja ma pomóc uczelniom…

Czytaj więcej

28

sierpnia

2019

Nauczyciele akademiccy mogą stosować 50% kosztów uzyskania przychodów od całości wynagrodzenia

W art. 116 ust. 7 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w sposób jasny i precyzyjny określono, że wykonywanie…

Czytaj więcej

23

sierpnia

2019

Szkoły doktorskie: Od kiedy można wydawać decyzje o odmowie przyjęcia do szkoły doktorskiej?

Trwa rekrutacja do szkół doktorskich. Od kiedy podmioty prowadzące szkoły doktorskie mogą wydawać decyzje administracyjne o odmowie przyjęcia…

Czytaj więcej

31

lipca

2019

Koniec z punktozą. Nowy wykaz czasopism już jest!

Prawie 31 tysięcy – tyle pozycji liczy nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Niemal…

Czytaj więcej

22

lipca

2019

Wydawnictwa naukowe – jak ubiegać się o włączenie do wykazu?

Wydawnictwa naukowe, które nie znalazły się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, mogą do 15 września ubiegać…

Czytaj więcej

25

czerwca

2019

Studiujesz pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną? Przeczytaj tę informację!

Od 1 października 2019 r. zmianie uległ system kształcenia nauczycieli przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Kształcenie…

Czytaj więcej