10

październik

2019

Co zrobiliśmy przez 4 lata w MNiSW?

Konstytucja dla Nauki, czyli kompleksowa reforma szkolnictwa wyższego i nauki, podwyżki dla nauczycieli akademickich i rewolucja w kształceniu…

Czytaj więcej

03

październik

2019

Rok akademicki 2019/20 – kluczowe zmiany wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Uczelnie przyjęły już nowe statuty, a więc najważniejsze dokumenty stanowiące podstawę ich funkcjonowania; w większości rektorzy nadali także…

Czytaj więcej

27

wrzesień

2019

Stypendium socjalne: ważne informacje dotyczące zaświadczeń z OPS

Student o niskim dochodzie na osobę w rodzinie, który ubiega się o stypendium socjalne, dołącza do wniosku o przyznanie tego stypendium zaświadczenie…

Czytaj więcej

03

wrzesień

2019

Wykaz czasopism – jak powstawał (punktacja w poszczególnych etapach)

W jaki sposób ustalano punktację czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych? W uzupełnieniu do wcześniej opublikowanych informacji załączamy…

Czytaj więcej

29

sierpień

2019

Tłumaczenie nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych na język angielski

Przedstawiamy tłumaczenie na język angielski „Klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych”. Nasza propozycja ma pomóc uczelniom…

Czytaj więcej

28

sierpień

2019

Nauczyciele akademiccy mogą stosować 50% kosztów uzyskania przychodów od całości wynagrodzenia

W art. 116 ust. 7 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w sposób jasny i precyzyjny określono, że wykonywanie…

Czytaj więcej

23

sierpień

2019

Szkoły doktorskie: Od kiedy można wydawać decyzje o odmowie przyjęcia do szkoły doktorskiej?

Trwa rekrutacja do szkół doktorskich. Od kiedy podmioty prowadzące szkoły doktorskie mogą wydawać decyzje administracyjne o odmowie przyjęcia…

Czytaj więcej