05

marca

2020

Rada uczelni jako pracodawca

Rada uczelni jest nowym organem w ustroju uczelni publicznej, który wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku…

Czytaj więcej

27

lutego

2020

Wybory władz uczelni w świetle obowiązujących przepisów prawa

W związku z kończącymi się kadencjami rektorów i senatów uczelni publicznych przypominamy o obowiązujących w tym zakresie przepisach prawnych wynikających…

Czytaj więcej

20

lutego

2020

Katalog wydatków z dotacji na wsparcie procesu kształcenia i prowadzenia badań osób z niepełnosprawnościami

Wykorzystanie dotacji podmiotowej przeznaczonej na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia,…

Czytaj więcej

Zdjęcie słoika z monetami

22

stycznia

2020

Analiza nowych statutów uczelni

Na wiosnę zostaną wybrane nowe władze na uczelniach (kadencja 2020-2023). W związku z tym rekomendujemy sprawdzenie przez uczelnie przyjętych zapisów…

Czytaj więcej

20

grudnia

2019

Nowe wykazy czasopism i wydawnictw już opublikowane

Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych obejmuje 30404 czasopisma naukowe – to wzrost o 1373 pozycje w stosunku…

Czytaj więcej

27

listopada

2019

Informacja w sprawie kierunków o takiej samej nazwie

Nowe rozwiązania w zakresie kierunków studiów wynikające z Konstytucji dla Nauki dopuszczają możliwość prowadzenia w siedzibie uczelni tylko jednego…

Czytaj więcej

15

listopada

2019

PAP: Gowin o celach MNiSW: dydaktyka, reformy PAN, udział w programach europejskich

Wspieranie na uczelniach dydaktyki na wysokim poziomie, przygotowanie ustawy o PAN, a także zwiększanie polskiego udziału w programie ramowym Horyzont…

Czytaj więcej