22

stycznia

2020

Analiza nowych statutów uczelni

Na wiosnę zostaną wybrane nowe władze na uczelniach (kadencja 2020-2023). W związku z tym rekomendujemy sprawdzenie przez uczelnie przyjętych zapisów…

Czytaj więcej

20

grudnia

2019

Nowe wykazy czasopism i wydawnictw już opublikowane

Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych obejmuje 30404 czasopisma naukowe – to wzrost o 1373 pozycje w stosunku…

Czytaj więcej

27

listopada

2019

Informacja w sprawie kierunków o takiej samej nazwie

Nowe rozwiązania w zakresie kierunków studiów wynikające z Konstytucji dla Nauki dopuszczają możliwość prowadzenia w siedzibie uczelni tylko jednego…

Czytaj więcej

15

listopada

2019

PAP: Gowin o celach MNiSW: dydaktyka, reformy PAN, udział w programach europejskich

Wspieranie na uczelniach dydaktyki na wysokim poziomie, przygotowanie ustawy o PAN, a także zwiększanie polskiego udziału w programie ramowym Horyzont…

Czytaj więcej

10

października

2019

Co zrobiliśmy przez 4 lata w MNiSW?

Konstytucja dla Nauki, czyli kompleksowa reforma szkolnictwa wyższego i nauki, podwyżki dla nauczycieli akademickich i rewolucja w kształceniu…

Czytaj więcej

03

października

2019

Rok akademicki 2019/20 – kluczowe zmiany wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Uczelnie przyjęły już nowe statuty, a więc najważniejsze dokumenty stanowiące podstawę ich funkcjonowania; w większości rektorzy nadali także…

Czytaj więcej

27

września

2019

Stypendium socjalne: ważne informacje dotyczące zaświadczeń z OPS

Student o niskim dochodzie na osobę w rodzinie, który ubiega się o stypendium socjalne, dołącza do wniosku o przyznanie tego stypendium zaświadczenie…

Czytaj więcej