18

grudzień

2020

Demonstracyjna wersja aplikacji SEDN już dostępna!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym udostępniło wersję demonstracyjną…

Czytaj więcej

Grafika z napisem SEDN - system ewaluacji dorobku naukowego.

30

wrzesień

2020

Komunikat dotyczący wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

W ślad za wydanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego komunikatem z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących…

Czytaj więcej

30

wrzesień

2020

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 września 2020 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał komunikat w sprawie wykazu…

Czytaj więcej

27

marzec

2020

Szkolenie „Wdrożenie systemu POL-on w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce cz. 2”

12 marca w Warszawie odbyło się szkolenie „Wdrożenie systemu POL-on w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym…

Czytaj więcej

09

marzec

2020

ORCID – identyfikator, który powinien mieć każdy naukowiec

ORCID to cyfrowy identyfikator, który służy do odnalezienia naukowca w zasobach elektronicznych. To dzięki niemu można szybko zidentyfikować dorobek naukowy…

Czytaj więcej

Naukowiec pracujący w laboratorium.

05

marzec

2020

Rady uczelni – najważniejsze informacje

Do zadań rady uczelni należy: opiniowanie projektu strategii uczelni; opiniowanie projektu statutu; monitorowanie gospodarki finansowej uczelni;…

Czytaj więcej

05

marzec

2020

Wybory rektora – szczególna rola rad uczelni

Rada uczelni, jako organ wewnętrzny uczelni wybrany przez senat, posiada z mocy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,…

Czytaj więcej