27

marca

2020

Szkolenie „Wdrożenie systemu POL-on w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce cz. 2”

12 marca w Warszawie odbyło się szkolenie „Wdrożenie systemu POL-on w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym…

Czytaj więcej

09

marca

2020

ORCID – identyfikator, który powinien mieć każdy naukowiec

ORCID to cyfrowy identyfikator, który służy do odnalezienia naukowca w zasobach elektronicznych. To dzięki niemu można szybko zidentyfikować dorobek naukowy…

Czytaj więcej

Naukowiec pracujący w laboratorium.

05

marca

2020

Rady uczelni – najważniejsze informacje

Do zadań rady uczelni należy: opiniowanie projektu strategii uczelni; opiniowanie projektu statutu; monitorowanie gospodarki finansowej uczelni;…

Czytaj więcej

05

marca

2020

Wybory rektora – szczególna rola rad uczelni

Rada uczelni, jako organ wewnętrzny uczelni wybrany przez senat, posiada z mocy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,…

Czytaj więcej

05

marca

2020

Rada uczelni jako pracodawca

Rada uczelni jest nowym organem w ustroju uczelni publicznej, który wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku…

Czytaj więcej

27

lutego

2020

Wybory władz uczelni w świetle obowiązujących przepisów prawa

W związku z kończącymi się kadencjami rektorów i senatów uczelni publicznych przypominamy o obowiązujących w tym zakresie przepisach prawnych wynikających…

Czytaj więcej

20

lutego

2020

Katalog wydatków z dotacji na wsparcie procesu kształcenia i prowadzenia badań osób z niepełnosprawnościami

Wykorzystanie dotacji podmiotowej przeznaczonej na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia,…

Czytaj więcej

Zdjęcie słoika z monetami