20

grudnia

2017

Zakończony etap konsultacji społecznych projektu

Zakończył się etap przyjmowania uwag do projektu ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Konstytucji dla Nauki. Prace nad reformą trwają od lutego 2016 roku, a ich pierwszy efekt zaprezentował Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego, we wrześniu 2017 roku podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie. Teraz kończy się okres blisko trzech miesięcy przyjmowania uwag do zaprezentowanej propozycji. W styczniu 2018 roku resort przedstawi zaktualizowany projekt Konstytucji dla Nauki, którym następnie zajmie się Rada Ministrów. Tak dokładne i długie procedowanie nad reformą nauki i szkolnictwa wyższego ma zapewnić wdrożenie najlepszych z możliwych rozwiązań i uwolnienie potencjału polskiej nauki.

Cel reformy szkolnictwa wyższego

W zgodnej opinii środowiska akademickiego osiągnięto punkt krytyczny, w którym konieczne jest skonstruowanie nowych, spójnych i jasnych regulacji dotyczących funkcjonowania całego systemu nauki i szkolnictwa wyższego. Niezbędne jest uwolnienie potencjału polskiej nauki oraz przywrócenie wartości krajowych dyplomów wyższych. Dlatego ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego pod kierownictwem Jarosława Gowina podjęło się tego zadania. Do współtworzenia reformy zostało zaproszone całe środowisko akademickie. W lutym 2016 roku resort ogłosił konkurs na opracowanie założeń do ustawy. Komisja konkursowa składająca się z wybitnych naukowców, dydaktyków, przedsiębiorców i pracowników akademickich z całej Polski wybrała trzy spośród piętnastu zespołów ekspertów. Kilka miesięcy prac zaowocowało pierwszymi rekomendacjami do przeprowadzanej reformy. Prezentacja propozycji założeń odbyła się w marcu 2017 roku w Warszawie, a następnie została ponownie przedyskutowana przez grono akademików.

Rzetelny dialog ze środowiskiem akademickim

Rok akademicki 2016/2017 odbywał się pod znakiem konferencji tematycznych Narodowego Kongresu Nauki. Comiesięczne konferencje programowe zorganizowano w dziewięciu ośrodkach akademickich w całym kraju, m.in. w Lublinie, Gdańsku, Łodzi, Warszawie. Tematem poszczególnych konferencji były wyzwania i dylematy polskiej nauki oraz warianty rozwiązań, które powinny zostać przyjęte w nowej ustawie prawo o szkolnictwie wyższym. Podczas debat rozmawiano m.in. o umiędzynarodowieniu nauki i szkolnictwa wyższego, propozycjach zmian w naukach humanistycznych i społecznych, zintensyfikowaniu współpracy nauki z gospodarką i administracją publiczną, ścieżkach kariery i rozwoju młodej kadry akademickiej czy o zarządzaniu w szkolnictwie wyższym. „Konstytucja dla Nauki to reforma inna niż wszystkie. Impuls do jej przeprowadzenia wyszedł z samego środowiska akademickiego. W prace nad ustawą włączyła się wielotysięczna społeczność, która poczuwa się do odpowiedzialności za przyszłość polskich uczelni i nauki.” – podkreślał Jarosław Gowin podczas Narodowego Kongresu Nauki.  To właśnie wtedy ogłosił efekt ponad rocznych prac oraz dialogu ze środowiskiem akademickim – pierwszy projekt Konstytucji dla Nauki.

Blisko trzy miesiące przyjmowania uwag

We wrześniu 2017 roku rozpoczęto etap konsultacji społecznych projektu ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Wszyscy zainteresowani mogli nadsyłać swoje uwagi oraz opinie do przedstawionej propozycji Konstytucji dla Nauki. „Po 1989 roku nie było reformy, która kształtowałaby się w tak intensywnym, podwójnym dialogu: między rządem a zainteresowanym środowiskiem oraz wewnątrz tego środowiska. Komisja Europejska przedstawia nasz dialog jako wzorzec wprowadzania wielkich reform systemowych.” – wielokrotnie podkreślał Jarosław Gowin. Po trzech miesiącach resort nauki ogłosił, że zakończył przyjmowanie uwag, a także zapowiedział prezentację zaktualizowanej Konstytucji dla Nauki w styczniu 2018 roku. Wtedy też planowane jest przekazanie projektu pod obrady Rady Ministrów. Więcej informacji o reformie można znaleźć na stronie www.konstytucjadlanauki.gov.pl .