02

listopada

2018

Za nami inauguracje roku akademickiego w całej Polsce

Za nami październik – pierwszy miesiąc nowego roku akademickiego i pierwszy miesiąc, w którym obowiązuje Konstytucja dla Nauki ‒ ustawa, którą zmieniamy polski system nauki i szkolnictwa wyższego. Kierownictwo i przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wzięli udział w uroczystych inauguracjach roku akademickiego w wybranych szkołach wyższych. Odwiedzili łącznie ponad 100 uczelni technicznych, zawodowych, ogólnoakademickich i specjalistycznych w całym kraju. Możemy być dumni, że w nowy rok akademicki weszliśmy w najlepszym stylu. Z Konstytucją dla Nauki, czyli nową ustawą, którą przez trzy lata wypracowywaliśmy z poszanowaniem zasad pluralizmu, w szerokim dialogu ze środowiskiem akademickim – wielokrotnie podkreślał Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Rozpoczęty rok akademicki będzie wyjątkowy z co najmniej dwóch powodów. W 100-lecie odzyskania niepodległości wchodzimy w zupełnie nowy rozdział historii polskiej nauki i szkolnictwa wyższego ‒ dzięki Konstytucji dla Nauki jesteśmy przygotowani na to, by zmieniać niedoskonały dotąd system, uwolnić potencjał polskiej nauki i podwyższyć poziom kształcenia na polskich uczelniach.

Tegoroczna inauguracja ma charakter szczególny, bo przypada
w 100-lecie odzyskania niepodległości. To, że żyjemy
w wolnej Polsce w ogromnej mierze zawdzięczamy naszym
przodkom, tym pokoleniom polskich patriotów, przywódców,
żołnierzy, przedsiębiorców, naukowców. Oni mieli swoje
egzaminy, swoją próbę czasu, zdali te egzaminy. Teraz my
stoimy przed naszą próbą. Tym zadaniem, wyzwaniem
dla naszego pokolenia jest budowa silnego,
sprawnego państwa, tworzenie warunków do
rozwoju nowoczesnej gospodarki oraz budowanie
otwartego i świetnie wykształconego
polskiego społeczeństwa.
Jarosław Gowin

 

Podczas spotkań ze wspólnotą akademicką mówiono o zmianach, jakie wprowadza Konstytucja dla Nauki oraz o wielkiej szansie jaka dzięki nowej ustawie pojawia się przed wszystkim rodzajami szkół wyższych. Ta ustawa daje zdecydowanie większą autonomię uczelniom, a równocześnie stwarza mechanizmy do konsekwentnego podnoszenia poziomu kształcenia i poziomu badań naukowych. Jestem przekonany, że w ciągu najbliższych paru lat najlepsze polskie uczelnie zastukają do pierwszej setki światowych rankingów ‒ podkreślał Jarosław Gowin.

Fotografie:
1. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, fot. Biuro Rektora UAM,
2. Uniwersytet Jagielloński, fot. Biuro Rektora UJ,
3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, fot. Jacek Wnuk,
4. Politechnika Warszawska, fot. Biuro Rektora PW,
5. Akademia Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, fot. K. Koloczek,
6. Politechnika Lubelska, fot. Tomasz Maślona, 7. Politechnika Łódzka, fot. Jacek Szabela,
8. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, fot. Leszek Pilichowski,
9. Politechnika Łódzka, fot. Jacek Szabela.

 

Wsparcie uczelni publicznych ‒ większe nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe

Zasada zrównoważonego rozwoju w wymiarze akademickim odzwierciedla się w bezprecedensowo wysokich środkach, jakie rząd przeznaczy w tym roku na rozwój nauki i polskich uczelni. Przyszłoroczny budżet przewiduje bowiem wzrost o 1 mld 350 mln zł. Równocześnie uczelnie publiczne otrzymają w obligacjach Skarbu Państwa 3 mld zł. Kwoty, jakie otrzymają poszczególne szkoły są naprawdę wysokie i z całą pewnością przyczynią się do rozwoju uczelni ‒ mówił Jarosław Gowin. Podczas inauguracji roku akademickiego wiele uczelni otrzymało symboliczne czeki. Jednocześnie wraz z końcem października rozstrzygnięto pierwszy konkurs Regionalna Inicjatywa Doskonałości. Więcej o tej inicjatywie w artykule: http://konstytucjadlanauki.gov.pl/pieniadze-dla-regionow-ktore-uczelnie-dostaly-dofinansowanie.

Fotografie:
1. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, fot. Leszek Pilichowski,
2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, źródło: Biuro Rektora,
3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu, fot. Tomasz Iwański,
4. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, fot. Jacek Wnuk,
5. Politechnika Lubelska, fot. Tomasz Maślona,
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, fot. Andrzej Romański.

Więcej zdjęć