Czekamy
na Twoje
uwagi i opinie

Projekt “Konstytucja
dla Nauki”

19 września 2017

Więcej

Projekt ogłoszony podczas NKN
nie jest jeszcze finalnym projektem.

Reforma powstała w MNiSW z inicjatywy oraz we współpracy ze środowiskiem akademickim. Zależy nam, aby każdy zainteresowany mógł się wypowiedzieć i współtworzyć reformę. Przedstawiony projekt to wynik ponad rocznych prac, jednak wciąż jesteśmy otwarci na uwagi i opinie. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z przebiegiem dotychczasowych prac, zaproponowanym projektem oraz harmonogramem dalszych konsultacji. Czekamy na Twój głos.

Opinie, stanowiska oraz uwagi można przesyłać:

Planowane
konsultacje

2018

Prace w Sejmie i Senacie RP. Planowane wysłuchanie publiczne projektu

ETAP PARLAMENTARNY

2018

Podpis Prezydenta RP

PODPIS PREZYDENTA RP

Dotychczasowe konsultacje

Proponowane zmiany, to wynik starannych, trwających ponad rok przygotowań, wielu spotkań i szerokich konsultacji w środowisku akademickim.

Kluczowe zmiany

Konstytucja dla Nauki jest propozycją rozwiązania problemów obecnego systemu nauki i szkolnictwa wyższego.

Zgłoś uwagi i opinie do reformy

Rozpoczynamy konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe. Przyjmujemy opinie, uwagi i stanowiska. Czekamy też na Ciebie, na Twój głos.