Odpowiedzi

na najczęściej

zadawane

pytania

Reforma, której domagało się od lat środowisko akademickie, ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju polskiej nauki, a także kształcenia kadr przyszłości. Jest pierwszą od lat kompleksową zmianą podejścia do badań naukowych, nauczania studentów i zarządzania uczelnią. Skala zmian, jakie idą za nową ustawą, jest ogromna, dlatego też do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego spływa coraz więcej pytań o Konstytucję dla Nauki.

Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Materiały będą na bieżąco aktualizowane – dlatego też prosimy regularnie odwiedzać stronę internetową.

KSZTAŁCENIE DOKTORANTÓW

Znajdziesz tutaj treści dotyczące kształcenia doktorantów – zarówno tych obecnych, studiujących na starych zasadach, jak i przyszłych, studiujących w szkołach doktorskich.

CZASOPISMA I WYDAWNICTWA

Najważniejsze informacje o czasopismach, wydawnictwach i konkursie Wsparcie dla czasopism naukowych znajdziesz w linku.

Cudzoziemcy

Najważniejsze kwestie związane z kształceniem cudzoziemców i współpracą międzynarodową

SPRAWY PRACOWNICZE

Wszystko o podwyżkach i nowych ścieżkach kariery w jednym miejscu.

Ewaluacja i dyscypliny naukowe

Zasady ewaluacji i podział dyscyplin naukowych w jednym miejscu!

SPRAWY FINANSOWE

Wszystko o stypendiach, pomocy materialnej i sprawach finansowych uczelni.

MINIMUM KADROWE

Wyjaśniamy nowe zasady.

KSZTAŁCENIE

Wszystko o prowadzeniu studiów w jednym miejscu.

SPRAWY UCZELNI

Jakie są obowiązki informacyjne uczelni? Jak ma wyglądać dyplom?

Osoby z niepełnosprawnościami

Podsumowanie zmian

Wierzymy, że wypracowane wspólnie ze środowiskiem akademickim zmiany poprawią polską naukę i szkolnictwo wyższe. Dlatego też zmiany będą wprowadzane w sposób przemyślany i odpowiedzialny.

  • nowy model kształcenia doktorów,
  • gwarancje praw dla pracowników i studentów,
  • nowe ścieżki kariery akademickiej,
  • skuteczny system finansowania uczelni oraz większa elastyczność w tym zakresie,
  • łączenie potencjału dyscyplin naukowych,
  • gwarancje dodatkowych środków na naukę i szkolnictwo wyższe,
  • nowy model skutecznego zarządzania uczelniami,
  • zrównoważony rozwój szkolnictwa wyższego w całej Polsce,
  • wsparcie dla Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

Zobacz podsumowanie zmian