Odpowiedzi

na najczęściej

zadawane

pytania

Reforma, której domagało się od lat środowisko akademickie, ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju polskiej nauki, a także kształcenia kadr przyszłości. Jest pierwszą od lat kompleksową zmianą podejścia do badań naukowych, nauczania studentów i zarządzania uczelnią. Skala zmian, jakie idą za nową ustawą, jest ogromna, dlatego też do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego spływa coraz więcej pytań o Konstytucję dla Nauki.

Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Materiały będą na bieżąco aktualizowane – dlatego też prosimy regularnie odwiedzać stronę internetową.

KSZTAŁCENIE DOKTORANTÓW

Znajdziesz tutaj treści dotyczące kształcenia doktorantów – zarówno tych obecnych, studiujących na starych zasadach, jak i przyszłych, studiujących w szkołach doktorskich.

EWALUACJA NAUKI

Wszystko o nowych zasadach ewaluacji działalności naukowej w jednym miejscu!

CZASOPISMA NAUKOWE

Do kogo adresowany jest konkurs „Wsparcie czasopism naukowych”? Najważniejsze informacje o programie znajdziesz w linku.

SPRAWY PRACOWNICZE

Wszystko o podwyżkach, nowych ścieżkach kariery i najistotniejszych sprawach dla pracowników uczelni w jednym miejscu.

DYSCYPLINY

Wkrótce opublikujemy w tym miejscu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące dyscyplin.

Podsumowanie zmian

Wierzymy, że wypracowane wspólnie ze środowiskiem akademickim zmiany poprawią polską naukę i szkolnictwo wyższe. Dlatego też zmiany będą wprowadzane w sposób przemyślany i odpowiedzialny.

  • nowy model kształcenia doktorów,
  • gwarancje praw dla pracowników i studentów,
  • nowe ścieżki kariery akademickiej,
  • skuteczny system finansowania uczelni oraz większa elastyczność w tym zakresie,
  • łączenie potencjału dyscyplin naukowych,
  • gwarancje dodatkowych środków na naukę i szkolnictwo wyższe,
  • nowy model skutecznego zarządzania uczelniami,
  • zrównoważony rozwój szkolnictwa wyższego w całej Polsce,
  • wsparcie dla Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

Zobacz podsumowanie zmian