Konstytucja dla Nauki to reforma inna niż wszystkie. Naszym wspólnym celem jest uporządkowanie systemu nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, co zagwarantuje całemu społeczeństwu nowe możliwości rozwoju. Wszystkie proponowane zmiany są przemyślane i były wielokrotnie dyskutowane w środowisku akademickim. Zmiany będą wprowadzane stopniowo, aby umożliwić uczelniom oraz całemu środowisku akademickiemu i naukowemu ich skuteczne wdrożenie.

Jarosław Gowin