„Konstytucja
dla Nauki”

Projekt “Konstytucja
dla Nauki”

Więcej

Reforma powstała w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego z inicjatywy oraz
we współpracy ze środowiskiem akademickim.

Dotychczasowe konsultacje

Proponowane zmiany, to wynik starannych, trwających ponad rok przygotowań, wielu spotkań i szerokich konsultacji w środowisku akademickim.

Kluczowe zmiany

Konstytucja dla Nauki jest propozycją rozwiązania problemów obecnego systemu nauki i szkolnictwa wyższego.

LICZNE POPARCIA

Ze względu na to, że podczas intensywnych konsultacji twórcy reformy uwzględniali spływające do ministerstwa uwagi, Konstytucja dla Nauki doczekała się licznych głosów poparcia.