“Konstytucja
dla Nauki”

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Broszura informacyjna o reformie

Uzasadnienie do przepisów przejściowych i wprowadzających ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym

Uzasadnienie do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Przepisy przejściowe i wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Dotychczasowe konsultacje

Proponowane zmiany, to wynik starannych, trwających ponad rok przygotowań, wielu spotkań i szerokich konsultacji w środowisku akademickim.

Kluczowe zmiany

Konstytucja dla Nauki jest propozycją rozwiązania problemów obecnego systemu nauki i szkolnictwa wyższego.

Zgłoś uwagi i OPINIE do reformy

Rozpoczynamy konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe. Przyjmujemy opinie, uwagi i stanowiska. Czekamy też na Ciebie, na Twój głos.