„Konstytucja
dla Nauki”

Projekt “Konstytucja
dla Nauki”

Więcej

Planowane
konsultacje

2018

Prace w Sejmie i Senacie RP. Planowane wysłuchanie publiczne projektu

ETAP PARLAMENTARNY

2018

Podpis Prezydenta RP

PODPIS PREZYDENTA RP

Dotychczasowe konsultacje

Proponowane zmiany, to wynik starannych, trwających ponad rok przygotowań, wielu spotkań i szerokich konsultacji w środowisku akademickim.

Kluczowe zmiany

Konstytucja dla Nauki jest propozycją rozwiązania problemów obecnego systemu nauki i szkolnictwa wyższego.

WYSŁUCHANIE PUBLICZNE

Od ogłoszenia założeń na NKN do podpisu Prezydenta RP planowane są kolejne konsultacje społeczne oraz wysłuchanie publiczne projektu na etapie ustawy.