Reforma inna
niż wszystkie!

Blisko dwa lata przygotowań

Projekt założeń wypracowany wspólnie z całym środowiskiem akademickim.

Dobra legislacja –
4 ustawy w 1

Uporządkowanie systemu prawa o nauce i szkolnictwie wyższym w Polsce. Wszystkie zmiany będą wdrażane stopniowo.

WYSŁUCHANIE PUBLICZNE

Projektem zajmie się niebawem Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas prac parlamentarnych planowane jest wysłuchanie publiczne.

 

Konstytucja dla Nauki to reforma inna niż wszystkie. Impuls do jej przeprowadzenia wyszedł z samego środowiska akademickiego. W prace nad ustawą włączyła się wielotysięczna społeczność, która poczuwa się do odpowiedzialności za przyszłość polskich uczelni i nauki. Po 1989 roku nie było reformy, która kształtowałaby się w tak intensywnym, podwójnym dialogu: między rządem a zainteresowanym środowiskiem oraz wewnątrz tego środowiska. Komisja Europejska przedstawia nasz dialog jako wzorzec wprowadzania wielkich reform systemowych.

Jarosław Gowin

Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dlaczego reforma?

W zgodnej opinii środowiska akademickiego osiągnięto obecnie punkt krytyczny, w którym konieczne jest skonstruowanie nowych, spójnych i jasnych regulacji dotyczących funkcjonowała całego systemu nauki i szkolnictwa wyższego.

Konstytucja dla Nauki jest propozycją rozwiązania problemów obecnego systemu takich jak:

Pobierz projekt
“Konstytucja dla Nauki”

Więcej

 • wadliwe zasady dotyczące organizacji i ustroju ograniczające możliwość sprawnego zarządzania,
 • niedopasowanie struktury systemu szkolnictwa wyższego do wyzwań społecznych i gospodarczych,
 • ograniczona autonomia finansowa uczelni,
 • niezadowalające jakość kształcenia na studiach wyższych,
 • niska skuteczność kształcenia doktorantów,
 • system stopni i tytułów hamujący dążenie naukowców do doskonałości naukowej i prowadzenia badań interdyscyplinarnych,
 • niewystarczający poziom znaczenia wyników badań naukowych prowadzonych w Polsce w światowej nauce.
Tagi

Podsumowanie zmian

Wierzymy, że wypracowane wspólnie ze środowiskiem akademickim zmiany poprawią polską naukę i szkolnictwo wyższe. Dlatego też zmiany będą wprowadzane w sposób przemyślany i odpowiedzialny.

 • nowy model skutecznego zarządzania uczelniami,
 • poszerzenie autonomii uczelni,
 • zrównoważony rozwój szkolnictwa wyższego w całej Polsce,
 • nowe ścieżki kariery akademickiej,
 • nowy model kształcenia doktorów,
 • gwarancje praw dla pracowników i studentów,
 • skuteczny system finansowania uczelni oraz większa elastyczność w tym zakresie,
 • łączenie potencjału dyscyplin naukowych,
 • gwarancje dodatkowych środków na naukę i szkolnictwo wyższe,
 • wsparcie dla Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

Zobacz podsumowanie zmian

574
dni od rozpoczęcia prac nad Konstytucją dla Nauki do ogłoszenia pierwszego projektu ustawy
125
dni dalszych prac: konsultacje społeczne, uzgodnienia międzyresortowe i dyskusje
~7tys.
osób zaangażowanych
w opracowanie założeń reformy, biorących udział
w szerokich konsultacjach
~5500
uczestników 9 konferencji programowych w różnych ośrodkach akademickich
w całej Polsce