21

września

2017

Narodowy Kongres Nauki
za nami

W dniach 19-20 września w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie odbył się Narodowy Kongres Nauki, który sfinalizował ponad roczny etap przygotowań projektu reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego. W wydarzeniu wzięło udział blisko trzy tysiące przedstawicieli środowiska akademickiego, gospodarki, biznesu oraz organizacji pozarządowych.

Podczas kongresu minister Jarosław Gowin zaprezentował Konstytucję dla Nauki, czyli projekt reformy systemu szkolnictwa wyższego i nauki, który powstał z inicjatywy oraz we współpracy ze środowiskiem akademickim. Jest to reforma inna niż wszystkie, ponieważ prace nad projektem trwały ponad rok, a wypracowana propozycja jest wciąż otwarta na uwagi zainteresowanych.

Seminaria i panele dyskusyjne poświęcone polskiej nauce i szkolnictwu wyższemu

Trwający dwa dni Narodowy Kongres Nauki był kolejną okazją do wymiany poglądów na temat polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Kongres otworzył prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. Georg Winckler, przewodniczący panelu ekspertów prezentującego raport Komisji Europejskiej przygotowany w ramach instrumentu Policy Support Facility, wygłosił przemówienie na temat głównych wniosków płynących z oceny środowiskowej polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Następnie głos zabrał prof. dr hab. Jarosław Górniak, przewodniczący Rady Narodowego Kongresu Nauki z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W ciągu dwóch dni kongresu, polscy i zagraniczni uczeni, przedstawiciele środowiska akademickiego, gospodarki, biznesu oraz organizacji pozarządowych rozmawiali o stanie polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Panele dyskusyjne poświęcone były m.in. ścieżkom kariery naukowej, ewaluacji systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zagadnieniom ustroju i finansowania, a także partycypacji środowiska akademickiego w kształtowaniu polityki szkolnictwa wyższego i nauki. Zebrani mogli wysłuchać również paneli dotyczących granic odpowiedzialności państwa w kształceniu akademickim i rozwoju nauki, roli studentów i doktorantów w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego czy współpracy nauki z gospodarką.

Konsultacje nadal trwają

574 dni – dokładnie tyle czasu minęło od rozpoczęcia prac nad ustawą do momentu jej ogłoszenia podczas NKN. Reforma powstała w oparciu o dziewięć konferencji tematycznych w różnych ośrodkach akademickich w Polsce, które skupiły łącznie tysiące osób ze środowiska, dyskutujących nad przyszłością polskiej nauki i szkolnictwa. Następnie trzy zespoły eksperckie opracowały projekty założeń Ustawy 2.0 oraz własne propozycje zmian, które w marcu 2017 r. poddano pod debatę.

Narodowy Kongres Nauki w Krakowie już za nami, ale to nie koniec prac nad reformą. Teraz nastąpi etap konsultacji społecznych oraz dyskusji międzyresortowych. W dalszym ciągu wszyscy zainteresowani mogą wypowiadać się w ramach konsultacji społecznych, a także przesyłać swoje uwagi do reformy.

Dopiero po konsultacjach projekt zostanie skierowany do Sejmu, gdzie planowane jest przeprowadzenie wysłuchania publicznego.

Dowiedz się więcej

Więcej szczegółów na temat wydarzenia i materiały poświęcone Narodowemu Kongresowi Nauki mogą znaleźć Państwo na naszej stronie: https://nkn.gov.pl/.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiej filmowej relacji z pierwszego dnia Narodowego Kongresu Nauki: