14

maja

2018

Narodowa Rada Rozwoju o Konstytucji dla Nauki

W piątek w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Zespołu Zadaniowego Narodowej Rady Rozwoju poświęcone projektowi ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce – tzw. Konstytucji dla Nauki. W spotkaniu wzięli udział prezydent Andrzej Duda, wicepremier Jarosław Gowin, wiceministrowie Piotr Müller, Piotr Dardziński i zaproszeni goście.

Seminarium „Prezentacja opinii Zespołu Zadaniowego Narodowej Rady Rozwoju o projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0” było okazją do wymiany poglądów na temat przyszłości polskiej nauki. Spotkanie poprowadziła Halina Szymańska, szef Kancelarii Prezydenta RP.

Piotr Müller, podsekretarz stanu w MNiSW podkreślił, że jednym z priorytetów reformy jest zrównoważony rozwój – Konstytucja dla Nauki ma pobudzać do zmian zarówno mniejsze, jak i większe ośrodki akademickie. Będzie to możliwe dzięki większym nakładom finansowym – przyszłoroczny budżet przeznaczony na szkolnictwo wyższe zostanie zwiększony o 700 mln złotych.

Narodowa Rada Rozwoju jest gremium konsultacyjno-doradczym przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Założeniem NRR jest stworzenie płaszczyzny dla debaty programowej nt. rozwoju Polski i wypracowanie stanowisk wykraczających poza horyzont bieżącej polityki. Jako forum konsultacyjne Rada przygotowuje dla prezydenta opinie, ekspertyzy, a także założenia merytoryczne do prezydenckich projektów ustaw.