Dziękuję każdemu, kto włączył się w dotychczasowe działania. Jednocześnie zachęcam Państwa do zaangażowania w dalsze prace nad reformą. Mamy unikalną szansę wspólnie wypracować kompleksowe i spójne rozwiązania stanowiące Konstytucję dla Nauki.

Jarosław Gowin

Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Opinie, stanowiska oraz uwagi można przesyłać:

Pytania i inne sprawy związane z reformą:

Biuro prasowe MNiSW

Zobacz materiały dla mediów

Katarzyna Zawada

Rzecznik prasowy