W lutym 2016 roku ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego ogłosiło konkurs na założenia do ustaw –„Ustawa 2.0”. Aż piętnaście zespołów zgłosiło się do udziału, a komisja konkursowa złożona z wybitnych naukowców, dydaktyków, ekspertów, przedsiębiorców i pracowników akademickich z całej Polski wybrała trzy zespoły ekspertów: Uniwersytet SWPS, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Instytut Allerhanda. W marcu 2017 roku w Warszawie odbyła się prezentacja założeń i kolejna debata środowiskowa.

Kierownikiem zespołu „Uniwersytet SWPS” był prof. dr hab. Hubert Izdebski – profesor zwyczajny w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, dyrektor Instytutu Prawa oraz emerytowany profesor zwyczajny na Uniwersytecie Warszawskim. Wykładał na wydziałach prawa za granicą, m.in. w Lille, Poitiers, Genewie i Paryżu. Z propozycjami opracowanymi przez tę grupę ekspertów można zapoznać się na podstronie NKN.

Drugi zespół ekspertów „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza” działał pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Marka Kwieka, dyrektora Centrum Studiów nad Polityką Publiczną (od 2002 r.), kierownika Katedry UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego UAM w Poznaniu. Z efektem prac zespołu można zapoznać się na podstronie NKN.

Pracami trzeciego zespołu „Instytutu Allerhanda” kierował dr hab. Arkadiusz Radwan – doktor nauk prawnych (UJ), LL.M. (Jena), prezes Instytutu Allerhanda, założyciel instytutu naukowo-badawczego Centrum C-Law.org, adwokat of counsel w Kubas Kos Gałkowski. Był pracownikiem naukowym m.in. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu w Hamburgu, Uniwersytetu Nowojorskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z pracami tej grupy ekspertów również można zapoznać się na podstronie NKN.

Więcej informacji można odnaleźć na podstronie dotyczącej konkursu:

www.nauka.gov.pl/ustawa20 oraz podstronie Narodowego Kongresu Nauki www.nkn.gov.pl/ustawa-2-0