22

października

2018

Gdańsk, Lublin, Wrocław i Kraków – spotkania informacyjne z ekspertami MNiSW

Ruszyły zapisy na kolejne spotkania informacyjne z ekspertami ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego. W listopadzie spotkania z zakresu kształcenia, ustroju oraz kwestii finansowych uczelni odbędą się w Gdańsku, Lublinie, Wrocławiu i Krakowie. Szczegółowe informacje na temat szkoleń znajdują się w zakładce szkolenia.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, jednak obowiązują limity miejsc. Liczy się kolejność zgłoszeń. Resort pokrywa koszty warsztatów, noclegu (w przypadku osób spoza miejsca szkolenia) oraz wyżywienia. Po stronie uczestników pozostają jedynie koszty podróży. Więcej szczegółów na temat lokalizacji, a także programu, podamy w terminie późniejszym.

TERMINY NAJBLIŻSZYCH SZKOLEŃ

  • 24-25 X Warszawa (Sprawy dotyczące kształcenia oraz szkoły doktorskie)
  • 22-23 X Warszawa (Ustrój uczelni, jej finansowanie i nadzór)
  • 5-6 XI Gdańsk (Szkolenie dla rzeczników prasowych i pracowników biur promocji)
  • 6-7 XI Warszawa (Ustrój uczelni, jej finansowanie i nadzór)
  • 12-13 XI Lublin (Ustrój uczelni, jej finansowanie i nadzór)
  • 14-15 XI Wrocław (Ustrój uczelni, jej finansowanie i nadzór)
  • 19-20 XI Kraków (Ustrój uczelni, jej finansowanie i nadzór)
  • 26-27 XI Gdańsk (Ustrój uczelni jej finansowanie i nadzór)

WSPARCIE WE WDRAŻANIU REFORMY

Prawo o szkolnictwo wyższym i nauce jest pierwszą od lat kompleksową reformą systemu. Zwiększenie autonomii uczelni, a także roli statutów, rewolucja w kształceniu doktorantów i projakościowe zasady ewaluacji działalności naukowej – to największe zmiany, jakie wprowadza Konstytucja dla Nauki. Ze względu na ich skalę Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało pakiet działań wspomagających uczelnie we wdrażaniu nowego prawa:

✔ na bieżąco aktualizujemy materiały na stronie internetowej – w formie FAQ, czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania – w zakładce „Pytania i odpowiedzi”,
✔ uruchomiliśmy tzw. helpdesk, w ramach którego wskazani przez rektora przedstawiciele uczelni uzyskać mogą odpowiedzi na wątpliwości dotyczące stosowania nowego prawa – wystarczy wysłać wiadomość na adres konstytucjadlanauki@nauka.gov.pl,
✔ wydamy przekrojową publikację „Przewodnik po reformie szkolnictwa wyższego i nauce”,
✔ powołamy zespół monitorujący wdrażanie reformy złożony z przedstawicieli środowiska akademickiego,
✔ przeprowadzimy szkolenia z zakresu nowej ustawy w wybranych miastach w ramach projektu „Liderzy w zarządzaniu uczelnią”.