21

września

2018

Konstytucja dla Nauki – krok w kierunku uniwersytetów przyszłości

Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Uniwersytetem Przyszłości, odbywająca się na Uniwersytecie Jagiellońskim, była okazją do rozmowy środowiska akademickiego m.in. o kierunkach zmian nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Uczestnicy dyskutowali o transformacji uczelni…

Czytaj więcej

20

września

2018

Nowe rozporządzenie ws. dyscyplin – to rzetelna ocena badań naukowych

Odejście od sztucznego zawężania badań, dostosowanie klasyfikacji dyscyplin do standardów międzynarodowych i możliwość uczciwej oceny działalności naukowej – to podstawowe cele nowego rozporządzenia w sprawie dyscyplin. Projekt na etapie konsultacji…

Czytaj więcej

17

września

2018

Projekt nowego algorytmu napisany ze środowiskiem akademickim – od dzisiaj w konsultacjach

Dostosowanie algorytmu do zróżnicowanych misji uczelni, większa stabilność finansowania, a także wyższe zachęty do poprawy jakości kształcenia – to najważniejsze założenia projektu rozporządzenia w sprawie nowego podziału środków finansowych.…

Czytaj więcej

07

września

2018

Rozmowy o Konstytucji dla Nauki w całej Polsce – pierwszy etap wdrażania

Zmiany czekające doktorantów, współpraca uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, studenci na rynku pracy, a także wsparcie czasopism naukowych – to główne wątki z Konstytucji dla Nauki, o których debatował ze środowiskiem akademickim wiceminister…

Czytaj więcej

05

września

2018

Spotkania informacyjne z ekspertami MNiSW – jak wdrożyć przepisy Konstytucji dla Nauki w swojej uczelni

Konstytucja dla Nauki zacznie obowiązywać już od 1 października 2018 roku. Poszczególne przepisy będą jednak wchodziły w życie stopniowo. Resort przygotował szeroki program wsparcia dla uczelni…

Czytaj więcej

04

września

2018

Astronomia – nowy podział dyscyplin bez negatywnego wpływu na badania

Projekt rozporządzenia, w którym astronomia włączona została do nauk fizycznych, nie wpłynie negatywnie na badania w tej dyscyplinie, jej finansowanie ze środków publicznych, ani na prowadzenie kierunków studiów w zakresie astronomii. Warto zaznaczyć, że projekt…

Czytaj więcej

24

sierpnia

2018

Konstytucja dla Nauki zapewnia ochronę praw studentów

Gwarancja bezpłatnych studiów, realna ochrona interesów studentów i podniesienie jakości kształcenia studentów – to najważniejsze rozwiązania, jakie niesie za sobą Konstytucja dla Nauki. Nowa ustawa, której przepisy eksperci…

Czytaj więcej

10

sierpnia

2018

List Jarosława Gowina w sprawie wdrażania reformy

Wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin skierował do rektorów polskich uczelni list z podziękowaniami za zaangażowanie w prace nad Konstytucją dla Nauki. Przede wszystkim chcę złożyć…

Czytaj więcej

09

sierpnia

2018

Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik

Oddajemy w Państwa ręce wyjątkową publikację dotyczącą zmian w zasadach ewaluacji jakości działalności naukowej. Znalazły się w niej informacje na temat istoty ewaluacji, powodów zmian dotychczasowego, a także ogólnych…

Czytaj więcej

06

sierpnia

2018

Informacja o programie WSPARCIE DLA CZASOPISM

W związku z bardzo licznymi pytaniami dotyczącymi projektu rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „wsparcie dla czasopism naukowych” zwłaszcza w zakresie podmiotów uprawnionych do udziału w programie informujemy, że: Celem…

Czytaj więcej