13

listopada

2018

Szkolenia dla studentów i doktorantów z zakresu Konstytucji dla Nauki

W październiku ruszył współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt Fundacji Panheri „Konstytucja dla Nauki dla studentów i doktorantów”. Jego głównym celem jest przybliżanie środowisku studentów i doktorantów…

Czytaj więcej

09

listopada

2018

Jak powstaną wykazy czasopism i wydawnictw? Jest rozporządzenie!

Dowartościowanie monografii, ułatwienia dla humanistów i przedstawicieli nauk społecznych, a także walka z masową produkcją słabych artykułów. To podstawowe założenia opublikowanego właśnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozporządzenia, które…

Czytaj więcej

08

listopada

2018

Informacja dla uczelni akademickich – federacje podmiotów

Zapraszamy szkoły wyższe do składania wniosków o przyznanie grantu na wsparcie procesu konsolidacji, w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Wspieranie procesów konsolidacji uczelni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego…

Czytaj więcej

02

listopada

2018

Za nami inauguracje roku akademickiego w całej Polsce

Za nami październik – pierwszy miesiąc nowego roku akademickiego i pierwszy miesiąc, w którym obowiązuje Konstytucja dla Nauki ‒ ustawa, którą zmieniamy polski system nauki i szkolnictwa wyższego. Kierownictwo…

Czytaj więcej

31

października

2018

Rozmowy o Konstytucji dla Nauki z rektorami uniwersytetów, uczelni technicznych i zawodowych

Główne cele nowej ustawy, harmonogram wdrażania reformy, nowy algorytm finansowy i zmiany w systemie ewaluacji działalności naukowej to wiodące tematy ubiegłotygodniowych rozmów o Konstytucji dla Nauki, w których uczestniczył wiceminister…

Czytaj więcej

31

października

2018

Nabór do zespołów doradczych oceniających czasopisma trwa!

Prace nad rozporządzeniem w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych dobiegają końca. Już teraz wiadomo jednak, że istotną rolę w ich tworzeniu odegrają oceniające zespoły doradcze. Właśnie otworzyliśmy…

Czytaj więcej

30

października

2018

Przypisanie dyscyplin do czasopism – zaczynamy konsultacje

Prace nad ministerialnym wykazem czasopism punktowanych nabierają tempa. Znajdą się w nim m.in. czasopisma biorące udział w programie „Wsparcie dla czasopism naukowych”, a także pozycje ujęte w międzynarodowych bazach takich…

Czytaj więcej

30

października

2018

Komunikat w sprawie oświadczeń – o reprezentowanej dyscyplinie i dot. liczby N

Po wejściu w życie Konstytucji dla Nauki pracownicy, których działalność jest związana z prowadzeniem działalności naukowej, muszą przypisać się do dziedzin i dyscyplin określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20…

Czytaj więcej

29

października

2018

Pieniądze dla regionów. Które uczelnie dostały dofinansowanie?

Zrównoważony rozwój polskiego szkolnictwa wyższego właśnie staje się faktem. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło w Krakowie rozstrzygnięcie pilotażowego konkursu w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”. Do uczelni…

Czytaj więcej

29

października

2018

Humanistyka ma przyszłość!

Jak duży wpływ na życie społeczno-gospodarcze mają nauki humanistyczne? Jakie dziedziny gospodarki są szczególnie zainteresowane zatrudnianiem humanistów? Na te i na wiele innych tematów dyskutowali eksperci zgromadzeni podczas…

Czytaj więcej