13

czerwca

2018

Doktoranci i studenci popierają Konstytucję dla Nauki

Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD), Parlament Studentów RP (PSRP) i Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS) – to ogólnopolskie organizacje…

Czytaj więcej

12

czerwca

2018

Prof. Górniak: O konsultacjach społecznych projektu ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym

W ostatnim czasie, na fali protestu grup studenckich w niektórych uczelniach przeciwko procedowanej w Sejmie ustawie o nauce i szkolnictwie wyższym,…

Czytaj więcej

12

czerwca

2018

50 poprawek w II czytaniu projektu Ustawy 2.0

50 poprawek do projektu nowej ustawy o uczelniach, tzw. Ustawy 2.0, chce zaproponować resort nauki podczas drugiego…

Czytaj więcej

07

czerwca

2018

Autonomia uniwersytetów nie jest zagrożona

Nawiązując do zamieszczonego w „Rzeczpospolitej” (7 czerwca br., nr 130 [11070], str. A5) artykułu Zuzanny Dąbrowskiej „Bronią autonomii…

Czytaj więcej

06

czerwca

2018

Postulaty protestujących w rozwiązaniach Konstytucji dla Nauki!

Autonomia uczelni, w której wspólnota akademicka wybiera rektora; demokratyzacja uczelni, w której rektor i senat wybierani są w drodze demokratycznych wyborów;…

Czytaj więcej

01

czerwca

2018

Konstytucja dla Nauki przyjęta przez komisję sejmową!

Ustawa przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przyjęta przez Komisję Edukacji i Młodzieży w rekordowym tempie.…

Czytaj więcej

14

maja

2018

Narodowa Rada Rozwoju o Konstytucji dla Nauki

W piątek w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Zespołu Zadaniowego Narodowej Rady Rozwoju poświęcone projektowi ustawy o szkolnictwie…

Czytaj więcej